Internationell terrorism är ett litet problem säger Säpo

Jag skrev tidigare idag ett inlägg om att internationell terrorism är ett mycket litet problem i Sverige och Europa. Det är en uppfattning som jag uppenbarligen delar med Säpo:

Säkerhetspolisens rapport konstaterar att det i Sverige finns ett antal nätverk som verkar utifrån en våldsbejakande islamistisk extremistisk ideologi. De flesta av dem fokuserar på att agera och propagera dels mot utländska trupper i muslimska länder, dels mot regimer som anses vara korrumperade och inte står för den tolkning av islam som nätverken anser vara den enda sanna. De personer som är aktiva i dessa nätverk bedriver verksamhet i syfte att stödja och underlätta terroristbrott, framför allt i andra länder.

Relativt begränsat antal personer
Rapporten visar också att hotet från våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige för närvarande inte är ett hot mot samhällets grundläggande strukturer, Sveriges styrelseskick eller centrala statsledning. Däremot kan den utgöra ett hot mot både enskilda personer och grupper.

Ett relativt begränsat antal personer är involverade i våldsbejakande islamistisk extremism – den grupp aktiva vars handlingar ligger till grund för beskrivningen i rapporten består av knappt 200 personer. Och det finns inga belägg för att antalet personer som radikaliseras i Sverige ökar.

Förutom att det är få och att det inte finns nån ökning av antalet riskindivider så är de dessutom inriktade på att utföra handlingar i andra länder. Till detta kommer att vi också bör ta Säpos siffror med en nypa salt. De har ju behov av att motivera sin egen existens och då finns förstås en risk att man övervärderar problemen. Dessutom vet vi ju att de har eller hade tusentals vänsterpersoner på sina listor över farliga människor i Sverige. Däribland många som aldrig skulle göra en fluga förnär. Förmodligen är listan på ”islamister” ungefär lika otillförlitlig.

I Europa är det betydligt större problem med nationalister, separatister och högerextremister av olika slag:

In 2009, six Member States reported 294 failed, foiled or successfully executed attacks. Furthermore, an additional 124 attacks were carried out in Northern Ireland.

The number of attacks decreased by 33 % in comparison to 2008 and is almost half the number of attacks carried out in 2007.

In 2009, there was only one Islamist terrorist attack, directed at a military target in Italy.

Separatist terrorist organisations were responsible for 237 attacks; all of which were carried out
in France and Spain. The decreasing trend in the number of separatist attacks, already noticeable in 2008, continued in 2009.

Greece, Italy and Spain reported 40 attacks by leftwing and anarchist terrorists.

Hungary reported four right-wing attacks; Austria and France each reported one single-issue attack.

The number of reported casualties and fatalities remains limited; however, seven government officials (five police officers and two soldiers) were killed in separatist, left-wing and anarchist terrorist attacks in Greece, Spain and the UK.

In 2009, 587 individuals were arrested in 13 Member States for terrorism-related offences. In comparison to 2008, the total number of arrests in Member States decreased by 22 %; in comparison to 2007, the number of arrests decreased by 30 %.12

Eight Member States reported 110 arrests related to Islamist terrorism in comparison to 187 arrests reported by 10 Member States in 2008.

The majority of the individuals were arrested for offences related to separatism.

In 2009, 29 individuals were arrested for left-wing and anarchist terrorist offences. Twenty-two individuals were arrested in relation to right-wing terrorism and two individuals were arrested for single-issue terrorist offences.

The majority of arrests were made on suspicion of membership of a terrorist organisation. Almost 30 % of the arrests were related to attacks and 17 % to the financing of terrorism. Other activities of which the suspects were accused include propaganda and facilitation.

Det finns alltså utifrån av dessa siffror ingen anledning att vidta några som helst åtgärder på grund av Stockholmsbombaren och förvirrade hemsidor (även här tycks jag dela uppfattning med Säpo). Inte annat än de åtgärder vi alltid borde vidta i ett samhälle för att det ska fungera bra och inga människor känna sig utanför (så få som möjligt i alla fall). Minska arbetslösheten och segregationen. Detta kan göras genom att återställa den offentliga sektorn till 1980-talets nivå, förkorta arbetstiden för alla samt införa subventionerat bostadsbyggande.

Intressant?
Bloggat: Motbilder, Jinge, Alliansfritt, Pascalidou, Fridén, Emretsson,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, GP, DN1, 2, HD1, 2, EX1, 2, 3, 4, AB1, 2, 3, 4, 5, 6,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements