Stöd Tågupproret

Rätt skött kan tåg vara ett snabbt, miljövänligt och bekvämt färdmedel. Men vårt tågsystem underhålls och utvecklas inte som det borde. Nu har vi fått nog av förseningar, dåligt vinterunderhåll, stängda stationer och en avreglering som gör att aktörerna skyller på varandra. Vi accepterar inte att regeringen snålar på investeringar och underhåll, höjer banavgifterna och att tåglinjer hotas av nedläggning.

För att hela Sverige skall fungera och för miljöns skull kräver vi:

  • Öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt. Minst 8 miljarder kr per år behövs enligt verkets egna beräkningar.
  • Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och ökad kapacitet på spåren i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.
  • Stoppa avregleringen som splittrar ansvaret och försvårar resandet. Samla ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag: ökat tågresande i hela Sverige

MJV, Seko, Järnvägsfrämjandet

Skriv under namninsamlingen.

Läs också:

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, Skanskan1, 2, 3, HD1, 2, 3, 4, NSK1, 2, 3, KVP, GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements