Svårt gemenskapande

Boknytt
Den moderna ensamheten
Maria Karlsson & Sharon Rider
Symposion

Svårt gemenskapande

Läste just Zygmunt Baumans utmärkta ”Det individualiserade samhället”, som skildrar hur nyliberal globalisering-individualisering krossar mänsklig gemenskap. Så med intresse kastar jag mig över 10-bidrags-antologin ”Den moderna ensamheten”. Och blir besviken på åtta av bidragens udda litterär-filosofiska och postmoderna karaktär (de lämnar ämnet).

Mazarella och Rosenberg har dock intressanta bidrag i Baumans anda; Om behovet av identitet, gemenskap, beröring, relationer och stabila former av långsiktig, ömsesidig och meningsskapande socialitet. Det är svåruppnådda drömmar i en tid då allt flyter. Då plikt, socialt ansvar, kollektiv och solidaritet är fula ord. Anomi & atomism präglar det moderna.

Hans Norebrink

Läs mer: DN, SVD1, 2, Kulturen,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

139 kr på Bokus

Advertisements
  • Jo, och det har också politiska konsekvenser, som Håvard Nilsen säger i en recension, se http://www.respublica.no/Artikler/Droemmen-om-den-fullkomne-demon.

    Eller: ”Orwells dystre verden er i overveiende grad befolket av mennesker som ikke vil utfordre autoriteter, og ikke løpe noen personlig risiko for å gjøre samfunnet bedre. Makten har lett spillerom, fordi det ikke finnes noen fellesskap som er sterke nok til å utfordre makten, det finnes ingen motmakt.”