Mer alkohol – mer våld

Det ska bli lättare att få tag på alkohol. Något som betyder att fler kommer att dricka mer. Det betyder mer våld i samhället. Sambandet mellan alkoholbruk och våld är starkt:

Förekomst av alkohol och droger är vanligt vid misshandel. I närmare sju misshandelsfall av tio (66 %) hade den utsatte intrycket att gärningspersonen var påverkad av alkohol eller droger och i fyra av tio fall (39 %) uppger den utsatte att han eller hon själv varit påverkad av alkohol vid tillfället.

Medan brottsligheten som helhet har minskat, såväl reellt som vad det gäller antalet anmälningar så har antalet anmälningar av vissa våldsbrott ökat, däribland exempelvis våldtäkt. Enligt Brå och annan forskning som nationella frågeundersökningar, är detta huvudsakligen beroende på ökad anmälningsbenägenhet. De stora frågeundersökningar som genomförts (trygghetsundersökningar som NTU, undersökningar om våld bland ungdomar etc) visar ingen ökning av våldsbrottsligheten alls:

– Antalet polisanmälda fall av misshandel fortsätter till exempel att öka för varje år, men när vi frågar människor om deras utsatthet för misshandel ligger siffrorna på en högre, men mer stabil nivå, säger Åsa Irlander, utredare på Brå.

Inte heller tycks våldet bli grövre:

Allvarlighetsgraden har inte heller förändrats, varje år sedan 2005 uppger mellan 0,6 och 0,8 procent av befolkningen att de behövt uppsöka sjukvård för skador de fått av misshandel.

Men säger Brå också, det kan finnas en verklig ökning av vissa våldsbrott och då hänger det samman med ökat bruk av alkohol. Specifikt när det gäller våldtäkt så menar man att det ökade antalet anmälningar till stor del beror på förändrad lagstiftning, men främst på grund av ökad anmälningsbenägenhet. Det senare är en trend som syns över hela Europa (cirka 20% av alla våldtäkter anmäls, så majoriteten anmäls aldrig).

Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) visar heller ingen ökning av sexualbrott (våldtäkter etc):

Andelen utsatta för sexualbrott har varit relativt stabil över de fem mättillfällena, detsamma gäller för det skattade antalet brott.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    Bra med lagändringen, men avskaffa tillståndsprövningen helt. det enda rimliga ä ratt göra som i Tyskland – alla som har rätt att sälja och servera mat har automatiskt rätt att sälja och servera alkohol – inget tillstånd behövs.
    Vid grova överträdelser kan rätten dras in. Vips har vi sparat in en massa byråkrater och gjort Sverige lite bättre.

    • Och hur exakt är det relaterat till frågan om våld? Vill du ha en ökning av våldet? Det verkar lite oklart hur du menar på den punkten.