Säg nej till vargjakten

Licensjakt på varg i Sverige är vansinnig och onödig. Det finns alldeles för få vargar i landet. De skulle behöva vara 5-10 gånger fler för att vargen som art ska kunna klara sig i landet. Säg därför nej till vargjakten och skriv på uppropet:

Nej till ännu en licensjakt på varg

Den 15 januari 2011 går startskottet för ännu en omfattande vargjakt i Sverige.

Trots att vargstammen är liten och svag fortsätter Sverige att skjuta varg i vinter!

Förra vinterns jakt ledde till att många alfadjur sköts och att en kull årsvalpar lämnades föräldralösa. Inga tecken tyder på att valparna klarade sig. Dessutom sköts för många vargar i relation till vargstammen storlek samtidigt som dödligheten har varit ovanligt hög efter jakten. Vargstammens svåra genetiska situation har inte förbättrats och all jakt försämrar läget ytterligare. Om en genetisk förstärkning kommer att fungera vet man ännu inte.

Under 2011 ska 20 vargar skjutas i de sex länen Dalarna, Gävleborg, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Västmanlands län. Ånyo ska runt 10 % av vargstammen skjutas bort, trots att vargen är en starkt hotad art i Sverige. Jakten kommer att gå till på samma sätt som förra vintern utan några restriktioner som tar hänsyn till vargarna. Varken föräldrapar med valpar eller avkommor till invandrade vargar skyddas.

Licensjakten, som saknar både laglig och vetenskaplig grund, går inte att överklaga i Sverige. Därför anmälde Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige förra vinterns vargjakt till EU-kommissionen. Besked från Kommissionen väntas.

Regeringen motiverar jakten med att den skapar acceptans för vargen. Men en majoritet av svenska folket, även i vargbygderna, är redan positiva till varg i vårt land! Och det finns inget som tyder på att de minoriteter som inte accepterar varg har inte blivit mer toleranta sedan förra årets vargjakt.

Visa våra politiker att du tar avstånd från jakten och stöder vargen!

Gör din röst hörd, skriv på listan nedan som kommer att överlämnas till Miljöminister Andreas Carlgren.

Passa också på och bli medlem i Svenska Rovdjursföreningen!
Sätt in medlemsavgiften 275 kr på Postgiro: 149 42 – 7.

www.rovdjur.se.

Upprop!

  • Jag protesterar mot licensjakt på varg 2011 och kräver att den stoppas! Ingen licensjakt på varg förrän vi har en genetiskt frisk och långsiktigt livskraftig vargstam i Sverige!
  • Jag protesterar också mot att vargstammen ska begränsas till 210 individer! Låt vargstammen få växa och sätt ett nytt etappmål på 400 vargar tills dess att det finns en plan för en långsiktigt livskraftig vargstam i Sverige!

Bakgrund vargstammen

Sverige har en av Europas mest sårbara vargstammar; den är liten, isolerad och svårt genetiskt utarmad. Dessutom skjuts det mycket varg i Sverige både legalt och illegalt. Den senare verksamheten är helt utanför myndigheternas kontroll och den förra har eskalerat kraftigt i och med licensjakten. Bara i år har hittills ett 40-tal vargar skjutits legalt i Sverige av en stam på runt 250 djur. Av den totala, kända dödligheten under året på ett 60-tal vargar står jakt för den absoluta merparten. Därtill kommer den illegala jakten på varg som är omvittnat hög.

– All jakt förvärrar läget för den lilla sårbara vargstammen.

– Den tänkta inplanteringen brottas med stora problem och är otillräcklig.

Värva underskrifter

Om du vill hjälpa till att värva underskrifter kan du ladda ner uppropslistor här. Skicka fullskrivna listor till:

Svenska Rovdjursföreningen
Masthamnen
116 30 Stockholm

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Borgarmedia: VF, SR,

Advertisements

2 Replies to “Säg nej till vargjakten”

  1. Vara mot vargjakten är också att vara mot en uthållig vargstam!! Vargen behöver nytt blod!!!! Tillförsel av en ny obesläktad varg blir en mindre del av den inavlade stammen ju större denna är! Licensjakt som är utformad som jakten 2011 skyddar avkomman av nyinvandrade vargar och fördubblar på sikt effekten av tillförda vargar samt effekten av de två vargar som spontant invandrade för några år sedan. Fördubblar man vargstammen först och sedan tillför nytt blod måste dubbelt så mycket blod tillföras för att få samma effekt. Det är svårt nog att realisera den nu förestående inplanteringen utan att den skall behöva göras dubbelt så stor. Vänta med att öka antalet vargar tills den genetiska förstärkningen är genomförd!!! Naturvård, jägare och statsmakter borde arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål att förstärka den svenska vargstammen istället för att öka motsättningarna kring varg och bete sig som kivande barnungar!!!!

    1. Att inte tillåta jakt alls (fast skyddsjakt måste vara tillåten) plus tillåta varg i hela landet vore en mycket bättre metod. Då skulle varg naturligt korsa sig med vargar från öster. Låt den svenska vargstammen växa till 2 000 djur över hela landet. Jag har skrivit om det tidigare.

Kommentarer inaktiverade.