Mångfald, enfald, samfald

Boknyttt
Qaisar Mahmood
Small, medium eller large?
Agora

Mångfald, enfald, samfald

Tre förslag för ett hållbart mångfaldssamhälle presenteras – namnen ”syftar på graden av den statliga inblandningen i skapandet av ett jämlikt och solidariskt samhälle.” I den mångkulturella large-modellen finns solidariteten främst inom de olika etniska grupperna. I den marknadsliberala neutralstats-modellen ser man bara individer och sysslar inte med kollektiv identitet – ekonomin utgör det sociala kittet. Den rekommenderade mediummodellen: ”Social sammanhållning skapas genom en övergripande men föränderlig nationell identitet som utgår från medborgarskap snarare än etnicitet och kultur” – en nationalidentitet som utgår från samhällets mångfald av livsstilar (inga särlösningar).

Det gamla ganska homogena Sverige kallas föraktfullt för ett enfaldssamhälle trots att tankesmedjan Agora ”vill verka för ett debattklimat präglat av dialog och ömsesidig respekt.” Assimilering för invandrare sågas, men att svenska barn assimileras/socialiseras ses som oproblematiskt. Tanken på ”samfald” = en förändring av svensk nationalitet/etnicitet/kultur (som ju ändå ständigt sker) så att invandrarna kan inkluderas, tas inte alls upp. Dåligt.

Hans Norebrink

Läs mer: Esbati, EX, Knuff, Arena, NM, AB, SVT, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

99 kr hos Adlibris

Advertisements