Bättre att jaga vildsvin än varg

Det vore bra om jägarna koncentrerade sig på att jaga djur som ställer till verkliga besvär, som exempelvis vildsvin. Istället för att jaga djur som enbart ställer till mindre besvär och som dessutom hotas av utrotning. Som exempelvis varg. Det behövs betydligt fler vargar i Sverige än dagens 200 för att landet ska kunna få en hållbar vargstam. Kanske 10 gånger så många, minst 5 gånger så många. Vildsvin som gjort tidernas comeback i den svenska faunan behöver vi knappast fler av.

Upprop mot vargjakten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  Vargen ställer till stora bekymmer!
  Fråga de som blir av med sina djur och inte får full ersättning, fråga dem som inte ens kan släppa ut katten utan att riskera livet på den! Här är det frågan om levande varelser som någon älskar, i allmänhet barn!

  Att vildsvin bökar sönder en fotbollsplan eller en åker gör det bara till en ekonomisk skada och inget annat!
  Vargen är dessutom inte utrotningshotad, det är jordens mest spridda och vanligaste rovdjur! Jag ser med spänning fram emot den dagen vi har ett antal tusen vargar i landet, då kanske talgdanken lyser upp för de flesta att det inte är ett romantiskt djur! Vildsvinen är bara en västanfläkt jämförelsevis!

  Man pratar kostnader för vildsvin i Sörmland på ca 17 miljoner! Hur många tusen vildsvin finns det där?
  Jämför den kostnaden med kostnaden för varg och andra rovdjur i Sverige som 2005 uppgick till ca 148 milj, hur många rovdjur har vi jämfört med vildsvin?
  Nä jag har hellre 200.000 vildsvin än 200 vargar!

  • Vargen är utrotningshotad i Sverige. Inte heller är det jordens mest spridda djur. Vad sägs om brun råtta, silltrut/gråtrut och ett antal andra. Betydligt mer spridda misstänker jag.Jag vet inte var du får siffran 148 miljoner ifrån. Den verkar totalt tagen ur luften. En totalt felaktig och påhittad siffra. En annan gång, försök leta reda på en källa som verifierar det du påstår.Den totala ersättningen som utbetalades för rovdjursskador var 2,7 miljoner kronor (inklusive ersättningen för dödade och skadade hundar, 0,7 miljoner) år 2009. Av detta var 2 miljoner kronor för skador orsakade av varg. Samma år utbetalades 4,4 miljoner för förebyggande åtgärder mot rovdjur.http://www.viltskadecenter.se/…För sälskador utbetalades 30 miljoner samma år. Naturvårsverket och Sametinget fick sammanlagt 111 miljoner (ovanstående summor är delar av detta) för arbete med rovdjur, både förebyggande och till ersättningar: Hur mycket som utbetalades för skadade renar vet jag inte, men antalet renar som skadas av vargar är ytterst begränsat. Så nog är vildsvin betydligt dyrare för samhället än varg.Folk får väl lära sig att ha sina hundar kopplade.

   • Anonym

    Vargen är jordens mest spridda stora rovdjur! Vare sig brunråtta, silltrut/gråtrut är utpräglade rovdjur!
    Det är stor skillnad på att vara utrotningshotad som art kontra att vara det i ett land! Vargen är definitivt inte hotad som art! Den är rikligt förekommande i världen!

    Siffran 148 milj. i kostnader för rovdjuren kommer från Sveriges Riksdags utredningstjänst som har sammanställt samhällets direkta och indirekta kostnader för rovdjurspolitiken, daterat 2006 – 04 – 21.

    Jämför antalet rovdjur i Sverige med antalet vildsvin så ser du att det haltar betänkligt i kostnader i förhållande till antalet individer!

    • 148 miljoner har dock inget med skador av varg att göra. Den motsvarar de 111 miljoner som nämns i rapporten för 2009. Skador av varg är alltså omkring 2 miljoner kronor jämfört medmångdubbelt mer vad det gäller vildsvin.