Inget samband vaccin och narkolepsi

I varje fall finns inget påvisat samband mellan narkolepsi och influensavaccin, inte heller mellan det i förra årets vaccin ingående ämnet skvalen och narkolepsi. Det finns folk som misstänker ett samband, men myndigheterna gör det uppenbart inte:

– När det finns ett tidssamband med en ökad rapportering så finns det ju alltid en möjlighet. Än så länge är det en misstanke som vi inte har kunnat bevisa men inte heller stryka, säger hon.

Läkemedelsverket har i ett pressmeddelande från december konstaterat att fallen av narkolepsi är fler än tidigare år. Samtidigt ger man flera möjliga förklaringar till ökningen; vaccinationen med Pandemrix, influensan eller annan infektionssjukdom, normal variation, samt ökad uppmärksamhet på ett ”ovanligt och normalt sett svårdiagnoserat tillstånd”.

Med tanke på hur det fuskats med samband mellan vaccin och sjukdomar (trippelvaccin och autism) tidigare finner jag all anledning att vara mycket skeptisk mot påståenden om samband mellan vaccinationer och narkolepsi och mellan skvalen och narkolepsi. Vaccinskeptiker och vaccinmotståndare är i min ögon inte speciellt trovärdiga.

Men det ska understrykas att saken inte har undersökt ordentligt så man kan inte heller helt utesluta ett samband emllan influensavaccinet förra året och narkolepsi, eller mellan skvalen och narkolepsi. Vi kan dock också konstatera att skvalen är ett ämne som produceras i kroppen, ett ämne som finns olivolja och andra produkter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements