Gripenstedt – Närkes största privata markägare?

Del 7 av 22 i serien Markägande i Sverige

Överinspektorn över sjötullarna i Göteborg, Hieronimus Berger, född i Kurland 1649, död 1713, adlades 1691 med namnet Gripenstedt. Han hade inga egna barn i äktenskapet från 1710 med Catharina Tham (1675-1746), men fem styvbarn efter Göteborgshandlaren Jacob Radhe (död 1706).

Namnet Gripenstedt övertogs efter adoption 1717, fyra år efter Hieronimus Gripenstedts död, av Jacob Radhes och Catharina Thams två söner och tre döttrar. Ätten blev 1860 friherrlig med finansminister Johan August Gripenstedt.

Mellan 1746 och 1824 innehade släkten Gripenstedt Gräfsnäs i Västergötland som fideikommiss. Sistnämnda år indrogs fidekommisset. Ätten mest kände medlem var Johan August Gripenstedt (1813-1874). Han var bland annat riksdagsman samt, som reda nämnts, finansminister 1851 och 1856-1866. Han köpte Nynäs slott på 1850-talet och egendomen kvarstod i släkten ägo till 1984 då Johan Gripenstedt sålde själva slottet och den närmaste omgviningen till Sörmlands läns landsting.

År 1887 övergick Bystad i Närke till Johan Theodor Gripenstedt (1851-1918) som fideikommiss. Innan dess var godset ett fideikommiss i familjen Hildebrand. Hans bror Carl Gustaf Gripenstedt (1853-1935) ägde Nynäs från 1888 men sålde egendomen till brodern Johan Theodor Gripenstedt år 1910. Från 1919 innehade Carl Gustaf Gripenstedt Bystad som fideikommiss.

Brevens bruk grundades 1676. Ortens historik är dock betydligt äldre Breven omtalas första gången 1317 (det skrevs då ’Bredehwen’), och donerades då till Riseberga kloster. Efter Västerås recess drogs godset in till kronan. Under 1500-talet delades Breven i övre och nedre Breven. Ståthållaren Broder Andersson Rålamb, som var också var ägare till Bystad inköpte Lilla Breven 1634, och fortsatte den då befintliga kvarndriften i Brevensån som då fanns i Nedre Breven. År 1676 grundades bruket av sonen Claes Brorsson Rålamb. Senare anlades även en kniphammare, och sedan Claes Rålambs son Gustaf Rålamb 1711 även inköpt övre eller Stora Breven, och senare även Biskopskvarn några kilometer österut kontrollerade bruket alla strömmarna i Brevensån.

1774 såldes bruket med Bystad till den sörmländske jorddrotten David Henrik Hildebrand på Ericsberg, vilken gjorde godset till fideikomiss inom släkten. Hans son testamenterade bruket till svärsonen J. A. Anckarsvärd, och det hamnade därefter i dennes svärson J. A. Gripenstedts ägo. Brukets utveckling fortsatte och 1823 ersattes den gamla multimmershyttan av en modern med rostugn. Från 1822 började man även experimentera med kolning i ugn istället för milning. 1833 färdigställdes även en stålugn. Sedan rostugnen färdigställts 1823 fick man fram mer järn än vad smedjorna behövde, och började därmed framställa gjutjärnsprodukter av överskottet, något som under andra hälften av 1800-talet kom att bli brukets specialitet.

Siste innehavaren av Bystad fideikommiss var Johan Gripenstedt (1922-2009). 1979 övertogs Bystad inklusive Brevens bruk av Brevens Bruk AB, bildat redan 1956. Totalt äger Brevens Bruk AB omkring 16 000 ha mark. Ägare idag är Carl Gripenstedt (1955-), son till Johan Gripenstedt. I styrelsen för Brevens Bruk sitter också advokaten Magnus Kindstrand (1943-) som bland annat utredde dödsboet efter Jan Stenbeck. Magnus Kindstrand har en rad styrelseuppdrag i en mängd olika företag, däribland flera andra fideikommissaktiebolag som exempelvis familjen Bonde af Björnös Bordsjö och Bielkes Sturefors. Jordbruket drivs i samarbete med Boo Egendoms AB, ägt av Hamilton af Hageby..

Innan Carl Gripenstedt tog över Brevens Bruk AB drev han företaget Competition Line i England tillsammans med Harald Kennedy. Huvudverksamheten i Brevens Bruk AB är skogsverksamhet.

Läs mer: AV, SVD, SDS, RT1, 2, 3, Björn af Kleen1, 2, 3, TV8, DN, NSK, Skanskan, Företagsamheten, BT,

Andra källor:
Adelskalendern
Björn af Kleen, Jorden de ärvde, 2009

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Baroniet Adelswärd – södra ÖstergötlandHamilton af Hageby – Boo i Sörmland >>
Advertisements