Hamilton af Hageby – Boo i Sörmland

Del 8 av 22 i serien Markägande i Sverige

Släkten Hamilton härstammar från England. En normand vid namn Walter Fitz-Gilbert av Hambledon flyttade till Renfrewshire och nämns för första gången, som vittne, i ett kungligt fribrev till Paisley kloster gällande sillfiske i Clyde.

Under Skotska frihetskriget var Fitz-Gilbert guvernör på Bothwells slott på uppdrag av engelska kronan men han gick över till Robert the Bruces sida och belönades med en del av från klanen Comyn beslagtagna ägor. Till hans nya tillgångar hörde baronvärdighet och slottet Cadzow och dess landtillhörigheter, som senare blev staden Hamilton. Familjens makt växte genom dess fortsatta lojalitet gentemot det skotska kungahuset.

De två familjerna kom att stå varandra ännu närmare 1474 då James, den förste lorden Hamilton, gifte sig med prinsessan Mary, dotter till kung Jakob II. Deras son blev earlen av Arran och stod därefter i tur att ta över den skotska tronen. Familjen slog sig ner på ön Arran 1503 och under större delen av århundradet var en Hamilton tronarvinge.

De svenska förgreningarna utgår från Malcolm Hamilton of Monea (Monea), som avled 1629. Malcolm Hamilton av Monea utvandrade till Irland där han blev ärkebiskop av Cashel. Han tillhörde grenen Dalserf från Lanarkshire i Skottland.

Hamilton af Hageby inkom till Sverige år 1664 med Johan Hamilton af Hageby, tredje son till Malcolm Hamilton of Monea. Hageby är efter ett gods i Västergötland. Från Hamilton af Hageby utgrenades den grevliga ätten Hamilton år 1751. Ätten Hamilton är en mycket stor adelssläkt med fler grenar varav speciellt en gren är ägare till flera gods. Hamilton af Hageby å sin sida är en adelsätt som främst äger en enda egendom, dock en mycket stor sådan, Boo.

Boo fideikommiss är ett gammalt och fortfarande gällande fideikommiss. Efter syskonen Anna och Gustaf Cruus dödsfall, båda år 1692, ärvdes landområdet kring Boo av Anna Cruus och Claes Flemings dotter Anna Fleming (1683-1737). Hon gifte sig år 1723 med Hugo Johan Hamilton. Hamilton kom att genom ”arv, byte och köp” bilda ett fideikommiss av området kring nuvarande Boo slott och Iboholm. Boo egendom omfattar idag omkring 15 000 ha och fideikommisset innehas av Carl-Hugo Hamilton af Hageby (1944-).

Man driver skogs- och jordbruk i bolagsform, Boo Egendoms AB samt sågverksföretaget BooForssjö AB tillsammans med familjen Bonde på Ericsberg. BooForssjö AB förvaltar 17 000 ha skogsmark, huvudsakligen mark ägd av Ericsbergs Fideikommiss AB. När det gäller jordbruket samarbetar Boo Egendoms AB med Brevens Bruk AB (familjen Gripenstedt).

Kjesäters gods, också i Södermanland, ägs idag av en eller flera kusiner till Hugo Johan Hamilton. Godset är på cirka 1 000 ha. Själva Kjesäter slott är idag en folkhögskola och ett vandrarhem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Gripenstedt – Närkes största privata markägare?Bonde – kungar och storgodsägare >>
Advertisements