Bra med färre övervakningskameror

På dagarna är ungefär hälften av övervakningskamerorna på Göteborgs centralstation släckta. Det är bra. Det finns ju inga som helst bevis för att övervakningskameror på något sätt får ner brottsligheten, speciellt inte våldsbrottslighet. (Källor: Brå och Forskning & Framsteg). Inte heller finns det belägg för att övervakningskameror ökar uppklarningsprocenten vad det gäller brott. Alltså är det ur brottsbekämpnings- och säkerhetssynpunkt ointressant med övervakningskameror. Då är det bra att man stänger av dem med hänsyn till den personliga integriteten. Inte för att det stör mig när jag är där, men det är orimligt och olämpligt att folk ska övervakas jämt och ständigt och på alla möjliga ställen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  Från BRÅ:s rapport: ”Kameraövervakning verkar fungera bäst för att förhindra planerade
  brott, framför allt olika typer av egendomsbrott som inbrott,
  stöld och skadegörelse. När det gäller mer oplanerade brott, exempelvis
  våldsbrott som sker under alkoholpåverkan, tyder erfarenheterna
  på att kameraövervakningens avskräckande effekt har
  mindre betydelse.”

  Rapporten säger alltså att kamerabevakning får ner den här typen av brott.

  • Svempa R: Nej det säger den nu inte. Vad den säger är att dessa brott flyttar plats. Från där kameran är till en annan. Storbritannien har kameror i stort sett överallt. de har en mycket högre brottslighet än Sverige. Den har i likhet med brottsligheten i Sverige minskat, men ungefär lika mycket. Kameoro gör alltså varken från eller till. Då kan vi lika gärna vara utan dem.

 • Anonym

  Jo det säger den, det är ett direkt citat ur rapporten. Däremot drar rapportens författare inga slutsatser av resultaten i de fall man mätt ”överflyttning av brott/spridning av brottsförebyggande åtgärder”. Så att brott flyttar plats ger rapporten inget entydigt belägg för. Det är bara en gissning från din sida.

  De skriver också att man fick mest positivt resultat i de brittiska studierna, troligtvis eftersom mätperioderna var längre i dem. Det tar tid för folk att lära sig var övervakning sker och sedan ändra handlingssätt.

  Hela rapporten sammafattas i det här stycket:
  ”På det hela taget kan man dra slutsatsen att kameraövervakning
  minskar antalet brott till viss del. Mot bakgrund av de blygsamt positiva
  resultaten bör framtida kameraövervakning införas varsamt i
  olika miljöer och man bör genomföra utvärderingar av hög kvalitet
  med långa uppföljningsperioder.”

  Läs även denna nyhet om hur viktigt kamerabilder har blivit för uppklarning av brott:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4303889

  • Nej, det säger den inte. Jag har rapporten, har läst den hur många gånger som helst och har skrivit om den ett tiotal gånger. Dessutom har jag läst en massa annan forskning som bekräftar att kameraövervakning inte har någon brottsbegränsande effekt i stort och även om den skulle ha det i det lilla är det inte värt priset. (se Forskning & Framsteg som hänvisar till samma forskning).

   SR-programmet är inte mer trovärdigt än vad jag eller du skriver. Men det är klart att kameraövervakning leder till uppklarning av brott. Men i nästan alla fall hade de brotten lösts ändå. Kanske hade det tagit lite längre tid, men de hade lösts. Jag anser inte att snabbare lösningar är värt priset av minskad integritet.

   Och brottsligheten i Storbritannien har enligt all forskning inte minskat mer än den gjort i Sverige eller något annat västligt land (orsakerna är alltså helt andra än övervakning, men man vet faktiskt inte vad som orsakat detta).

   • Anonym

    ”Nej, det säger den inte.” Que? Jag refererar ju till citat rakt ur rapporten. Det bör du också göra om du vill hävda att den styrker ditt svepande påstående om att brott bara överflyttas.

    Nej, brott hade inte lösts ändå. Polisen har inte obegränsade resurser, utredningar läggs ner om de tar för lång tid. Jag är säker på att brottsoffren vill att rättvisa skipas så fort som möjligt också.

    • Ett citat betyder som sagt vad inte att rapporten faktiskt säger det. Inte heller betyder en rapports slutsatser/förslag att de är de korrekta slutsatserna av en rapports data. Efter att ha läst rapporten återigen menar jag att slutsatsen som jag dragit, att brottsligheten inte påverkas i stort är den korrekta slutsatsen. Och annan forskning bekräftar ju denna uppfattning. Jo, flertalet av brotten hade lösts ändå. Det är min erfarenhet av polisarbete och kriminologi. Det är ett ämne jag ägnat 10 år åt. Och skrivit hundratals inlägg om. Det här börjar bli tjatigt så det är väl lika bra vi lägger ner. Vi läser uppenbart utredningen lite olika. Det handlar dessutom en beställd utredning med bestämda riktlinjer. Man ville få ett svar som var positivt till kamerövervakning, men man lyckades inte ens med det.Jag förnekar dock inte att det har resultat på den övervakade punkten i många fall. I alla fall när det gäller skadegörelse och egendomsbrott. Däremot inte på våldsbrott.

 • Pingback: Fler poliser funkar men inte kameror | Svensson()

 • Pingback: Ett tryggare Sverige och en effektivare brottsbekämpning | Svensson()