Treschow – markägare i tre länder

Del 15 av 22 i serien Markägande i Sverige

Släkten Treschow är idag markägare i tre länder. I Norge är familjen en av de allra största privata markägarna och familjens överhuvud Mille Marie Treschow (1954-) är gift med en av Norges ledande finansmän, Stein-Erik Hagen.

Treschow är enligt uppgifter en förvrängning av det danska ordet för träskomakare (Træskomager) och har trots namnlikheten inget släktskap med den tyska adliga släkten Tresckow. Familjen är idag inte en av Sverige allra största privata markägare, men har varit. Genom att familjemedlemmar har haft och har en rad uppdrag såväl inom det svenska näringslivet liksom inom lobbyorganisationer för godsägarintressen anser jag dock att familjen bör tas med när man skriver om Sverige stora privata markägare. Speciellt som en gren av familjen är en av Norges största markägare. En dansk gren också är stora markägare i Danmark.

I Sverige var släkten Treschow tillsammans med familjen Mannerheim fram till 1929 en av de största privata markägarna överhuvudtaget då FM Treschow (1879-?) var en av huvudägarna i Kramfors AB (1929 köpt av Kreugers SCA). FM Treschow ägde även Karsholm i Skåne som farfadern Michael Treschow (1814-1901) köpt år 1869. Michael Treschow köpte även Sannarps gård i Halland år 1872 liksom de danska egendomarna Laurvig och Lyngebaeksgård.

Sannarps gård övertogs av Michael Aagaard Treschow (1848-1919). FM Treschows syster Sophie Palaemona Treschow (1878-1948) var gift med Johan Mannerhiem (1868-1934), delägare i Kramfors AB. Deras far Peter Oluf Bröndsted Treschow (1843-1881), gift med Sophie Johanne Gripenstedt ägde också Tidö slott (köptes år 1890 av Carl David von Schinkel) och Askö. Johan Mannerheim och Sopia Palaemona Treschows son Augustin Mannerheim (1915-) ägde Grensholms gods intill 1982 då det såldes.

Idag äger den familjegren som startade med Michael Aagaard Treschow både Hjuleberg och Sannarp i Halland. Hjuleberg, som inköptes av Niels Treschow (1881-1953), son till Michael A Treschow, år 1907, ägs av  Anders Treschow (1953-), yngre bror till den kände direktören och finansmannen Michael Treschow (1943-). Hjuleberg omfattade på 1950-talet cirka 1 700 ha och idag kanske 1 000 ha. Sannarp ägs av Sannarp AB som ägs av Niels Treschow (1952-), kusin till Michael Treschow och Anders Treschow. Sannarp omfattar 1 200 ha. Niels Treschow sitter också i styrelsen för AB Jordberga Gård (700 ha), ett bolag ägt av Otto von Arnold-Grön (1950-). I detta bolag är också Niels Treschow styrelsemedlem och Otto von Arnold sitter som utbyte i Sannarps styrelse.

Den andra grenen av släkten Treschow, FM Treschows gren, behöll Karsholm och ärvde de norska egendomarna och företagen. Karsholm ägs idag av Peder Treschow (sonson till FM Treschow) och hans son Frederik Treschow via bolaget Karsholm Gods AB. Karsholm omfattar 2 100 ha. Jordbruket som omfattar cirka 550 ha arrenderas sen 1992 ut till Karsholms Lantbruks AB, ett av Sveriges större lantbruksföretag och ett av de som får mest bidrag från EU. Man odlar odlar potatis, betor, raps och ärtor och har även köttdjur på Karsholms och 4 andra mindre gårdars marker. Skogsbruket sker i egen regi och i samarbete med Råbelöfs Fidekommiss AB (Råbelöv, 3 800 ha), ägt av John Murray.

I Norge äger Mille-Marie Treschow Fritzøehus. Henne syster Scilla Treschow äger Fritzøe golfbane og Fritzøe gård. Mille-Marie Treschow är också huvudägare i Treschow-Fritzøe AS. Ett familjeföretag som äger cirka 56 000 ha mark i Norge.

Danska grenen av släkten Treschow härstammar å sin sida från en bror till ovan nämnde Michael Treschow (1814-1901), Fredrik Vilhelm Rosenkilde Treschow (1811-1869). En ättling till honom, Peter Treschow, innehar idag godset Torbenfeld, en av de största mottagarna av EU-bidrag i Danmark. Treschow-ättlingar i släkten Juel äger Hverringecirka 1 700 ha samt Meilgaard på cirka 2 100 ha och andra Treschow-ättlingar med namnet Cederfeld de Simonsen äger Brahesborg på 1 100 ha.

Familjen Treschow är adliga i Danmark men inte i medlemmar i svenska Riddarhuset. Som för att kompensera detta är två medlemmar i familjen med i ledningen för Sveriges Jordägarförbund, godsägarnas egen lobbyorganisation. Nämligen Henrik Treschow (bror till tidigare Ericsson-ordföranden Michael Treschow) och Frederik Treschow (ägare till Karsholms gods). Den förstnämndes kusin Niels Treschow (Sannarps säteri) figurerar även han i organisationen.

Läs mer: RT, SDS, ATL, KB1, 2, DBL, E24, NyTeknik1, 2, DN, AV, RT, SR, IDG1, 2, Newsdesk, AB1, 2, SVD, HD, EX, DPS,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Klingspor – Kinnevik och godsBonde af Björnö – har ägt samma gods sen 1300-talet >>
Advertisements