Avklädd vänster

Boknytt
Håkan Arvidsson
Vi som visste allt
Atlantis

Avklädd vänster

Liksom författaren är jag ex-maoist med kvarvarande vänstersympatier (men jag trodde aldrig på Sovjet). Och jag instämmer nästan helt i hans starka uppgörelse med vänstern och realsocialismen (stalinismen-maoismen). Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är ett måste för socialismen. Marx var bara en forskare bland många. Lenin och Stalin stod för diktatur och en ny elit. Vänstern har bara åsikter – inte sanningen med stort S. Det finns ingen historiedeterminism. Åsiktspluralism och tolerans är måsten. Men jag delar inte helt hans misstänksamhet mot staten i sig. En demokratisk stat är ju per definition folkets stat – om inte, ja då måste ju DEMOKRATIN förbättras.

Hans Norebrink
?

Läs mer: DN, SVD1, 2, EX, SDS, Kulturen, Clarté, KB, YA, Håkan A Bengtsson, FoF, Barometern, AB, Fria,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

169 kr hos Adlibris

Advertisements