Jag kände Stieg Larsson

Men vi umgicks inte och jag var ingen nära vän på något sätt. Jag vet inget om hans liv och inget om hans familj. Jag känner varken Eva Gabrielsson (men jag har träffat henne), Stieg Larssons bror Joakim Larsson (men vi har pratat i telefon) och eller hans far Erland Larsson. Utan jag träffade Stieg Larsson i politiska och antirasistiska sammanhang.

Sista gången jag träffade honom var på en gemensam väns 50-års fest. Festen sammanföll med nationaldagen eller Salemdemonstrationerna, kommer inte ihåg vilket. Men det som hände var att jag fick uppdateringar, i telefon och som SMS, om vad som hände i demonstrationerna och bland polisen. Stieg Larsson fick också regelbundna rapporter från aktionerna. Något som ledde till att vi bägge fick gå ut i foajén hela tiden. Och naturligtvis stämde vi av informationen med varandra.

Stieg Larsson har också varit medlem i samma politiska organisation som jag är med i. Men jag tror inte jag träffade honom inom Socialistiska Partiet någon endaste gång. Utan jag misstänker att jag första gången träffade honom i samband med Centralamerika och Grenada-solidaritet på 1980-talet. Han lämnade dessutom Socialistiska Partiet ungefär samtidigt som jag blev medlem, kanske några år senare.

I Stiegs så kallade testamente skrev han också att Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF, idag Socialistiska Partiet) skulle ärva hans tillgångar när han dog. Något som nu återigen har aktualiserats av Eva Gabrielssons nya bok och familjen Larssons svardenna och deras medverkan i TV-programmet Skavlan. Socialistiska Partiet hade också en diskussion med familjen Larsson och Eva Gabrielsson om ett eventuellt arv. Något som ledde till att Socialistiska Partiet avsade sig alla rättigheter till något arv:

Socialistiska Partiet har uppmärksammats i media i samband med författaren Stieg Larssons testamente. Det är riktigt att Stieg Larsson i flera år var medlem av Socialistiska Partiets Umeåavdelning. Efter flytten till Stockholm blev han, under många år, flitig medarbetare i vår tidning Internationalen, med återkommande artiklar mot rasism och högerextremism. Efter starten av Expo fortsatte vårt samarbete i form av utbyte av information och synpunkter på det antirasistiska arbetet.

Media har under senare tid låtit förstå att Socialistiska Partiet, genom Stiegs testamente från 1977, skulle kunna överta kvarlåtenskapen. Men genom arvsskiftet har en oförrätt blivit begången. Alla som kände Stieg vet att vid hans sida sedan ungdomen stod hans livskamrat Eva Gabrielsson. De var ett par som delade idéer, arbetsinsatser och livsprojekt. Genom den svenska arvslagstiftningens upphöjande av äktenskapet och genom en tandlös sambolagstiftning kan emellertid en 30-årig relation nonchaleras med ett pennstreck.

Stiegs böcker och artiklar riktade sig inte bara mot rasism och högerextremism. De vände sig i lika hög grad mot manssamhället och kvinnoförtryck. Många är de kvinnor – och även män – som lever tillsammans men av olika skäl inte ingått äktenskap och som drabbats av denna diskriminerande lagstiftning. Ja, människor av samma kön som lever ihop är inte ens tillåtna att ingå äktenskap.

Vårt parti deltar inte i arvstvister och köpslår inte om pengar. Vi har ingen relation till någon enskild här och önskar ingen någon skada. Vi står fast vid de ideal om rättvisa och jämlik behandling som också var Stieg Larssons. Vi menar att Stiegs livslånga relation med Eva Gabrielsson ska respekteras. Den otidsenliga svenska lagstiftning där äktenskapet ställs över alla andra parrelationer – såväl enkönade som samkönade – måste reformeras i grunden. Människor ska kunna leva ihop av eget val utan att riskera otrygghet och rättslöshet.

Vi vårdar Stieg Larssons minne bäst genom fortsatt kamp mot rasism och högerextremism och för ett samhälle som respekterar alla människors lika värde och rättigheter.

Socialistiska Partiet och Socialistiska Partiet Umeå 17/6 -08

Jag ser också att familjen Larsson i sitt svar, förutom testamentet och KAF, också nämner en eventuell utgåva av Stiegs texter för tidningen Internationalen i bokform. Huvuddelen av dessa texter handlar om högerextremism, en del om Ronald Reagan och många om revolutionen på Grenada. Flera av texterna är skrivna ihop med Eva Gabrielsson och en del ihop med andra skribenter på tidningen Internationalen.

Intressant?
I media: SVD1, 2, 3, 4, GP1, 2, 3, 4, AB1, 2, EX1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements