Trolle-Bonde

Del 17 av 22 i serien Markägande i Sverige

Bonde är en av Sveriges äldsta kända frälsesläkter (adelssläkter). Ursprungligen från Småland och av gemensam ursprung med en sen länge utdöd frälsesläkt vid namn Bååt. Därför har släkten Bonde just en båt i sitt vapen. En medlem av släkten Bååt, Erengisle Sunesson Bååt (-1392), blev bland annat jarl på Orkneyöarna (i alla fall till namnet) och Bonde hade ju en släktmedlem som blev kung i Sverige, Karl Knutsson Bonde (1408?-1470). Nu tillhörde han ju visserligen inte den släktgren med namnet Bonde utan tillägg som idag är är medlemmar i Riddarhuset. För den släktgrenen är ju kanske inte ens släkt med den ursprungliga Bondeätten. Det är däremot den andra Bondeätten på Riddarhuset, Bonde af Björnö. Detta inlägg handlar om den yngre gren av denna ätt vars huvudman sen 1884 har efternamnet Trolle-Bonde.

Fredrik Trolle var den som stiftade de stora trolleska fideikommissen och 1755 blev Ericsholm fideikommiss under namnet Trolleholm. Fredrik Trolle efterträddes vid sin död 1770 av äldsta dottern Wivika Bonde. Hon hade som 18-åring gjort ett besök i Stockholm och då träffat riksrådet greve Gustaf Bonde, som var 52 år gammal och änkling. Han blev häftigt förälskad i henne och det omaka paret gifte sig 1740. Hon var redan änka då hon tillträdde Trolleholm. Från sin mor hade hon dessutom ärvt Borgeby och från maken Mellingeholm och Hesselby. Eftersom grevinnan Wivikas son Carl dött före henne, lämnade hon 1806 Trolleholm i arv till sin sonson Gustaf Trolle-Bonde. När han dog barnlös 1855, blev hans efterträdare brorsonen greve Gustaf Trolle-Bonde d.y (-1884).

Efter Gustaf Trolle Bondes död år 1884 blev det process om godset och denna slutade 1886 med att Trolleholm tilldömdes hans yngre son greve Carl Johan Trolle-Bonde (-1912). Sen övertogs godset av dennes son Gustaf Carl Trolle-Bonde (-1951), som efterträddes av sin son Carl Trolle-Bonde. Trolleholm (Trolleholms Gods AB) ägs i dag av den unge greve Carl Trolle-Bonde, son till förre ägaren Gustaf Trolle-Bonde (1943-), bosatt i London. Godset omfattar ca 5.000 hektar, varav ca 2.000 hektar skog.

Gustaf Trolle Bondes syster Anna Bonde af Björnö (1937-) är gift med Lars Langenskiöld (1937-), bror till Carl Langenskiöld (1924-?) tidigare ägare av Bankirfirman Langenskiöld (numera Carnegie Bank). De är barnbarn till Karl Langenskiöld och Alba Ekman från finansfamiljen Ekman. En annan syster, Viveka Bonde af Björnö (1934-) är gift med Tomas Wehtje (1931-).

En syssling till Gustaf Trolle-Bonde, Carl-Johan Bonde af Björnö (1933-) äger Kathrinedals gård och en kusin till denne, Christer Bonde (1944-) äger Tureholms gods (900 ha på 1950-talet, troligen ännu mindre idag). Bosjökloster ägs av Thord Bonde (1941-), en syssling till ovanstående 3 nämnda. Godset köptes av hans farfar Philip Bonde af Björnö (-1959) är 1908. Verksamheten är idag huvudsakligen inriktad på turism, event, underhållning och restaurangverksamhet. Markarealen är troligen begränsad.

Läs mer: SVD, HD, RT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Bonde af Björnö – har ägt samma gods sen 1300-taletTrolle-Löwen >>
Advertisements