Trons historia

Boknytt
Religionernas historia
Sören Wibeck
Historiska media

Trons historia

Spännande och skrämmande – all denna idealism och fanatism! Kunnigt och brett – särskilt om de ”västliga” abrahamitiska trillingreligionerna judendom, kristendom och islam. Skriven med journalistisk lätthet sina 430 sidor igenom.

Världens religioner och deras historia sätts i sitt sociala och politiska sammanhang. Man får överblick och aha-upplevelser. Spridda kunskaper samlas upp i ett samlat helt. Det enda jag saknade var Svarta Afrikas kulter och Latinamerikas indianska trosföreställningar – och dess koppling till identitet och kamp.

Hans Norebrink

Läs mer: Knuff,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

42 kr på Bokus

Advertisements