Militären griper in?

Militären har enligt uppgifter i media hotat att ingripa med skarpa vapen mot protesterande människor i Egypten. Frågan är om det kommer att fungera då det redan finns åtskilliga vittnesmål om att soldater vägrat skjuta. Men kanske kan militärledningen med hjälp av elitförband slå ner folkupproret i Egypten, kanske inte. Om det skulle lyckas att stoppa protesterna genom våld från militären måste det hela betraktas som att en militärkupp i så fall genomförts. Om militären i det läget väljer att behålla Mubarak eller sparka honom återstår att se.

Intressant?
Läs mer: Fria1, 2, 3, Moberg, Annarkia,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements