Vaccin ger inte narkolepsi, eller?

I alla fall finns det inga som helst vetenskapliga bevis för att vaccinet mot svininfluensa skulle kunna ge narkolepsi. Den studie som genomförts i Finland visar att en stor andel av de som fått narkolepsi också är vaccinerade mot svininfluensa. Något som indikerar att det kan finnas ett samband som studien också säger. Men studien från THL i Finland menar också att sambandet måste utredas mer innan man slår fast att orsaken till ökningen av narkolepsifallen är vaccinet:

Under de närmaste månaderna kommer dessa preliminära resultat från den registerbaserade undersökningen i Finland att verifieras.  De fortsatta undersökningarna fäster stor vikt vid att identifiera infektioner och andra stimuli som tidsmässigt infallit nära vaccinationerna samt att klarlägga betydelsen av eventuell samverkan.

I de epidemiologiska, immunologiska och genetiska undersökningarna utreds dessutom tilläggsfaktorer som bidragit till att narkolepsi brutit ut. Det centrala målet i de immunologiska undersökningarna är att utreda huruvida immunförsvaret mot Pandemrix-vaccinets komponenter och svininfluensavirus hos de barn och unga som insjuknat i narkolepsi eller som på grund av sin genetiska bakgrund hör till riskgruppen för narkolepsi avviker från immunförsvaret hos andra barn och unga.

Det är mycket viktigt att utreda om ett samband kan observeras också på andra ställen än i Finland. Finland deltar i en fall-kontrollstudie som genomförs i flera EU-länder och som klarlägger pandemivaccinets och andra riskfaktorers andel i att narkolepsi brutit ut.

Men studien visar inte att narkolepsin beror på vaccinet. Det handlar ju i Finland till stor del om så kallade riskgrupper (riskgrupper för att dö i influensa) som vaccinerats och undersökts. Kanske finns det nåt annat hos dem som ger upphov till narkolepsin? Det ör ju något som THL också anser att man måste undersöka innan man kan äsga om vaccinet är problemet eller inte.

Motsvarande (men ännu inte lika noggranna) undersökningar i Sverige visar inget liknande mönster och undersökningarna i Sverige omfattar betydligt fler människor än studien i Finland.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Profanum_vulgus

  i Finland vaccinerades 70% av barnen (och ungefär halva befolkningen) i den aktuella gruppen (4-19 år) 62 har fått narkolepsi under en åttamånadersperiod varav 54 varit vaccinerade, detta kan jämföras med normala 2-8 fall totalt om året.
  I Sverige är det 58 fall av vaccinerade i den aktuella gruppen mot normala <10 fall totalt om året.

  Narkolepsi tar ofta många år att upptäcka och nästan alla diagnostiseras normalt i vuxen ålder, så det är nog långt ifrån alla fall som rapporterats (även om upptäckschansen ökar med ökad medvetenhet, uppmärksamheten kom dock efter att det redan var ovanligt många fall).

  Hur som helst så var det ju ganska väntat. Skvalen som används i vaccin för att trigga igång immunförsvaret är sedan länge känt för att orsaka autoimmuna sjukdomar och särskilt narkolepsi. När man framställer ett vaccin snabbt så använder man högre halter av skvalen eftersom man inte hinner odla fram bra virusstammar att använda, med lägre halter av skvalen kan därför vaccinet bli antingen verkningslöst eller en smittkälla. Samma sak har hänt vid flera andra stora vaccineringar med snabbt utvecklade vaccin, mest känt är antraxvaccinet som användes i gulfkriget.
  Det här är som sagt inget oväntat eller konstigt, det är en medveten risk med snabbproducerade vaccin. Använder man dem mot farliga sjukdomar så är det ju ett "kalkylerat offer". Om man t.ex. vaccinerar 2 miljoner människor och genom det räddar 1000 liv och sparar in 100 000 sjukperioder samt stoppar spridningen till andra populationer så kan det vara väl värt 100 fall av narkolepsi.
  Problemet med baconfebern var ju det som (vi) vaccinkritiker påpekade redan innan vaccineringen: Skvalen är FARLIGARE än influensan. Baconfebern var ju en EXTREMT lindrig influensa. Vanlig säsongsinfluensa dödar ca 3000 svenskar om året, enligt beräkningar på jämförbara länder som drabbats av sjukdomen men inte vaccinerat (t.ex. Nya Zeeland) så skulle antalet dödsfall bli <50. Någon lindrigare influensa har aldrig så vitt är känt drabbat Sverige.

  • Min uppfattning är inte att skvalen är farligare än influensa (cirka tusen döda varje år i Sverige). Ska återkomma till detta.

   Skvalen finns normalt inte i vaccin. Det fanns i förra årets svininfluensavaccin av just den anledning du säger.

   • Profanum_vulgus

    Nejnej, inte farligare än influensa (dödar 1000-3000 personer om året) men mycket farligare än svininfluensan som är den mildaste kända influensan.

 • Anonym

  Njae motsvarande undersökningar i Sverige finns inte, det finns en liten undersökning i Stockholm som dock inte alls motsvarar vad som är gjort av de effektiva Finnarna och som inte offentliggjorts- tyder kanske på ngt… Undersökningarna som de gjort går inte att göra i Sverige eftersom det inte finns ngt nationellt vaccinatiknsregister. Heder åt Finska Socialstyrelsen.

  • Jo, undersökningen i Stockholm omfattar fler personer, nämligen alla som vaccinerats mot svininfluensa, medan undersökningen i Finland omfattar alla som fått narkolepsi vilket naturligtvis är mycket färre. Så har jag fatta det efter att ha läst i den finska rapporten.