Inte mycket till förändringar inom polisen

Enligt rikspolischefen Bengt Svensson så är omfattande förändringar på gång inom den svenska polisen. Det gäller dels tekniska system, men också utbildning och arbetssätt. Men jag tycker nog inte förändringar är så jättestora och dessutom kommer en del av dem förhållandevis sent.

Det nya avrapporteringssystemet verkar ju bra på det teoretiska planet:

De närmaste fem åren gör svensk polis den största investeringen någonsin för att förnya och modernisera vårt it-stöd. Den viktigaste byggstenen i denna satsning är ett nytt mobilt system för avrapportering och utredning. Polisen ska direkt ute på fältet kunna skriva in uppgifter och hämta information. Vi håller på med att införa det nya systemet och under året ska det successivt börja användas i hela landet. Fullt utbyggt omfattar systemet alla brott och ersätter helt dagens krångliga system för utredning och avrapportering.

Genom att vi kan utreda effektivare ska fler brott klaras upp snabbare, samtidigt som vi frigör tid för brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Det nya systemet ger oss alltså möjligheter att både kunna utreda bättre och att vara synligare.

Om det i verkligheten faktiskt kommer att snabba upp utredningar och effektivisera polisarbetet återstår dock att se. Vidare omorganiseras polisens interna utredningar så till vida att de polisiära utredningsarbetet i fortsättningen ska skötas av en enhet hos Rikspolisstyrelsen och inte längre ute på de lokala polismyndigheterna. Detta är ett steg på rätt väg, men inte tillräckligt. Det som behövs är att poliser misstänkta brott utreds av en separat myndighet. Först då kan vi börja lita på utredningar av polisers brott. Så fungerar det i många länder, som exempelvis Norge och Storbritannien.

I övrigt finns det mycket önsketänkande i Bengt Svenssons debattinlägg. Det mesta av inlägget är faktiskt ganska substanslöst tomprat med många ord.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    Ett nytt avrapporterinssystem(ett, samordnat, lättanvänt och välfungerande sådant dvs) skulle göra enorm skillnad. För en vanlig polis så går det åt många timmar per arbetsvecka för att fylla i uppgifter i olika papper som dels hade kunnat fyllas i automatiskt med registerkoppling eller som redan blivit ifyllda i andra system(eller t.o.m. i samma system). Med ett effektivt IT-system skulle man kunna spara uppemot en timme eller mer per arbetspass.

    Sen stör det mig att högsta polisledningen aldrig talar om sin personal. Just nu driver polisledningen en hård löne och tidsavtals förhandling mot sin personal. Om den slår igenom i den form ledningen vill ha just nu så skulle det bli i princip omöjligt att jobba skift och samtidigt ha ett socialt liv. Missnöjet med löneutvecklingen är också stort. I vissa myndigheter ligger de anställda kvar på ingångslönen i flera år. Polisledningarna nationellt och regionalt måste börja se till sin personal och inte bara till verksamhetsmålen.

    • Jag håller med dig på dessa punkter. Samtidigt är det ju nödvändigt att poliser arbetar mer på obekväma tider. Det är ju ofta då vi behöver poliser.