USA-diktat eller samarbete?

Boknytt
Från Pax Romana till Pax Americana
Björn Hettne
Santérus

USA-diktat eller samarbete?

Det massproduceras på temat marknadsglobalisering, nationalstatsdemokratins kris och människors tilltagande upplevelse av politikersvek och maktlöshet. Men professor Hettnes allomfattande grund-, studie- och debattbok om världsordningen då, nu och sen – sett från ett europeiskt perspektiv  – är utan tvekan bland det mest läsvärda och vettigaste som skrivits.

Det är trevlig läsning. Lugnt resonerande, stora visioner, kunskapsspäckad, insiktsfull, vis och allmänbildande. Kritik? Ja, den är något repetitiv och här och där finns lösa outvecklade tanketrådar och en och annan motsägelse (vad är Europas förhistoria?). Som vanligt i dessa sammanhang saknas också en djupare (evolutionär) analys av etnicitetens och nationalismens känslomässiga kraft (på gott och ont).

Hettne beskriver den europeiska westfaliska nationalstatsordning som under 350 år kommit att organisera världen, men som nu krisar på grund av nationaldemokratiernas oförmåga att påverka den globaliserade marknaden. Finns det alternativ? Någon vän av USAs nuvarande globala allmakt som supermaktsstat är Hettne inte. Istället hoppas han EUropa kan visa vägen till en balanserad mångnivåstyrd, mångregional värld där olika kontinenter/megaregioner/megakulturer/civilisationer/”imperier” samarbetar som jämlikar.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

184 kr hos Adlibris

Advertisements