Ingen ökning av brottsligheten

Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) har återigen presenterats av Brå och den visar som vanligt ingen ökning av brottsligheten i landet. Däremot är det uppenbart att mörkertalet är stort vad det gäller anmälningar av viss brott. Dvs bara en liten del av brott som våldtäkt och hot anmäls medan i stort sett alla egendomsbrott anmäls (stölder etc). Enligt undersökningen ökar inte heller våldsbrotten i Sverige.

När det gäler den upplevda otryggheten så är människor i Skåne otryggare än på andra platser. Detta kan både förklaras av och förklara Sverigdemokraternas starka stöd i Sveriges sydligaste landsända. Speciellt är invandrare mer otrygga i Skåne än vad andra är. För övrigt är fattiga otryggare ändra, men framförallt är kvinnor det:

Grupper som är fysiskt, ekonomiskt och socialt sårbara är också mer otrygga än andra. Resultaten i den här rapporten bekräftar den bilden. Kön är den variabel som har störst påverkan på otrygghet. Oavsett om vi kontrollerar för en rad andra faktorer, såsom ålder, resursstyrka, om man varit utsatt för brott eller bevittnat våld och så vidare, är kvinnor mer otrygga än män när de vistas utomhus i sitt bostadsområde kvällstid. En möjlig tolkning är att kvinnors otrygghet bottnar i en rädsla för sexuellt våld. Även om riskerna för att drabbas av en överfallsvåldtäkt är mycket små, skulle konsekvenserna vara ödesdigra. En annan möjlig tolkning är också, som nämnts tidigare, att kvinnor och män socialiseras in i olika roller och att kvinnor ”lär sig” att det naturliga är att känna otrygghet i den aktuella situationen.

Analyserna av NTU-materialet visar också att äldre är mer otrygga än yngre. De individer som har låga inkomster och som är lågutbildade är mer otrygga än ekonomiskt mer resursstarka. Oddsen för otrygghet är högre bland utrikes födda jämfört med dem som är födda i Sverige. Även detta kan tolkas i termer av sårbarhet som förknippas med att tillhöra en minoritetsgrupp och att inte ha tillgång till sociala nätverk som kan fungera brottsförebyggande.

En annan mycket central faktor som framträtt i analyserna är boendeform. De som bor i hyresrätt upplever högre grad av otrygghet än andra. Det kan tolkas i termer av sårbarhet eftersom boende i hyresrätt generellt sett är ekonomiskt mer resurssvaga än de som bor i småhus. Men bostadsform kan också vara en indikator på områdets fysiska utformning. Ett rimligt antagande är att hyresrätter i hög grad finns i höghusområden och i miljonprogramsområden, som uppfattas som mindre trygga platser. Detta illustrerar att både den fysiska utformningen och markanvändningen kan vara centrala faktorer för människors otrygghet.

Intressant?
Media och bloggar: SVD, Newsdesk, Norlén,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

10 Replies to “Ingen ökning av brottsligheten”

 1. Man kan väl tänka sig att Skåningarna påverkats av att ha ett tok som går omkring och skjuter människor i sin omgivning urskillningslöst. Det kanske blir bättre till nästa mätning, nu när han är fast.

  1. Sedan ”lasermannen2” greps för ca 7 månader sen så har skottlossning förekommit i Malmö vid 19 tillfällen. Bomber och brandbomber har exploderat vid 13 olika tillfällen.
   Så nu kan jag tänka mig att malmöborna känner sig väldigt mycket tryggare.

 2. Hur hänger egentligen din rubrik ihop med dina andra inlägg?

  Till exempel:
  ”Sen 1980 har ojämlikheten i Sverige ökat kraftigt. Detta beror på en medveten politik från såväl socialdemokrater och högerpartier. ” (http://www.zaramis.nu/blog/2011/02/08/en-politik-for-minskade-klyftor-ar-det-som-behovs/#)

  ”Ojämlikhet och ökade klyftor, innebär ökad brottslighet, kriminalitet. Detta samband är tydligt i statistiken och något som forskningen klart visat upp.” http://www.zaramis.nu/blog/2011/02/08/fattigdom-leder-till-barn-pa-stoldturne/#

  Om nu ökade klyftor inom ett land per definition(?) ska leda till ökad brottslighet, hur kommer det sig att statistiken ser ut som den gör?

  Kan det inte vara så att brottsligheten inom ett land ligger ganska stabil oavsett vad som händer med ojämlikheten? Att det snarare är skillnader mellan olika nationer avseende jämlikhet och brottslighet, som (miss)tolkas som att det uppstår skillnader inom en nation över tid allt efter förändringar i ojämlikhet?

  1. Så enkelt är nu inte sambandet, vilket jag också redogör för i fler inlägg. Ökad ojämlikhet har ett klart samband med ökad brottslighet. Det visar forskningen klart. Om ojämlikheten inte ökat så kanske vi hade haft en kraftigt minskad brottslighet. Utöver det finns det många andra faktorer vilket exemplet Finland visar där brottsligheten är mycket högre än i Sverige trots ungefär samma jämlikhet. Vilket jag också påpekat i en rad inlägg.Så jag är mycket konsistent i denna fråga.Sök på Finland, sök på Jämlikhetsanden, kolla på artikelserier, brottslighet.Jag har skrivit omkring 400 inlägg om brottslighet, oräknat de jag skrivit om brott och brottslingar. Jag är en av Sveriges kunnigaste på området och jag kan inte rå för att du är monumentalt okunnig och inte påläst. Läs på, läs mer och kom tillbaks när du har nåt att tillföra som inte bara är gnäll.

 3. Även om brottsligheten inte ökat så begås det fler grova brott, medan t ex villainbrott har minskat. Grov brottslighet leder i större utsträckning till otrygghet är stöd och inbrott

  1. Nej, det är fel. Det begås inte fler grova brott enligt undersökningen. Egendomsbrotten har minskat, men de grova brotten har inte ökat. Det som har hänt är att anmälningsbenägenheten för våldsbrott har ökat. Men antalet verkliga brott är ungefär som förut.

Kommentarer inaktiverade.