Svenskt fiske, subventioner och kvoter

Det finns offentliga stöd till fisket i Sverige och en del stora fiskebåtar i Sverige har byggts med hjälp av EU-bidrag. Det gäller dock inte Fiskebäcksfamiljen Ahlström stora Torland och Tor-ön, men däremot ett par av familjen Johanssons båtar.

Det pelagiska svenska fisket använder sig dessutom av så kallade enskilda, överförbara fångskvoter (ITQ), något som Claes Arvidsson tycks ha missat totalt. Detta har lett till en koncentration av fisket. Ägandet av fiskebåtar går allt mer över till ett fåtal företag som äger många båtar. Fiskeriföretagen med koppling till min födelsö Rörö hör till de ledande. Företag som PFG Fish och Astrid Fiske.

Det är uppenbart att haven är överfiskade och att den goda tillgången på den pelagiska fisk som de stora svenska båtarna fiskar delvis kan bero på brist på rovfisk som torsk. Att de stora skarpsillbestånden beror på bristen på torsk är nog helt säkert. Förutom skarpsill fiskar de svenska båtarna som är involverade i det pelagiska fisket sill, makrill och tobis. Man fiskar främst i svenskt vatten i Västerhavet och Östersjön. Men de svenska fiskeriföretagen äger numera också båtar i Polen, Tyskland, Danmark, England och en del andra länder. De fiskar även med svenska båtar i norskt vatten och utanför Shetland. De redskap man använder är flyttrål och snörpvad (utanför Bohuslän oftast kallad ringnot, vilket egentligen är en typ av snörpvad).

Däremot fiskar inte de stora svenska båtarna den fisk som är överfiskad, som exempelvis torsk i Västerhavet, Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Det är mindre båtar som fiskar med bottentrål som ägnar sig åt detta fiske. så det gäller att håla tungan rätt i mun när man diskuterar fisket och dess subventioner.

Subventionerna till fisket har utan tvekan bidragit till överfiskningen i världen och det finns som jag ser det ingen anledning att fortsätta subventionera fisket. Det euopeisk rovfisket utanför Afrikas kust måste också upphöra. Inblandade i detta har ett antal svenska fiskeriföretag och fiskebåtar varit, däribland en gren av familjen Ahlström (äger bland annat båten Ganthi) och familjen Kjellberg.

Intressant?
Borgarmedia: Neo, Metro, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements