Boven i dramat när det gäller våldet – alkoholen

Brottsligheten som helhet går ner i hela västvärlden. Det finns idag ingen riktigt bra heltäckande förklaring till detta. Men det finns en rad olika delförklaringar som som preventivmedel, fri abort, effektivare mediciner mot depressioner och psykiska sjukdomar, bättre stöldskydd för bilar, effektivare polisarbete osv. Det som man vet inte påverkar i nån större utsträckning är nolltolerans, kameraövervakning och långa straff. Samtidigt finns det en tendens till att det grövre våldet ökar i land som Sverige. Detta är inte helt säkert då olika undersökningar ger lite olika resultat.

Forskningen är dock överens om att det grövre våldet i Sverige inte minskar, att våldtäkterna inte minskar (antalet ökar troligen inte heller). Fast de kanske borde göra det. Orsaken heter alkohol. En ökad alkoholförbrukning har gjort att det våld som finns blivit grövre och att den minskning av våldet i det svenska samhället som kunnat förväntas inte äger rum. Andra saker som motverkar minskad brottslighet är ökade klyftor i samhället. Stora klyftor, stor ojämlikhet, har ett klart samband med högre brottslighet. Sambandet är klart med mekanismerna är inte helt självklara.

När det gäller alkoholen så finns det dock forskning som menar att förbrukningen numera minskar:

Det är på regeringens uppdrag som Sorad, centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet, översänder statistik om svenskarnas drickande till socialdepartementet.

Siffrorna utgör sedan underlag för regeringen om till exempel alkoholskatterna ska förändras.

Därför är årssiffran för den så kallade totalkonsumtionen den viktigaste mätaren på svenskarnas alkoholvanor och sedan Sverige gick med i EU 1995 har drickande ökat kraftigt. Från 7,8 liter ren alkohol per person över 15 år till toppåret 2004 med 10,5 liter. Därefter har konsumtionen sakta sjunkit till 9,2 liter som är resultatet för förra året.

Jämfört med 2009 är förändringen blygsam, men statistiken visar ändå att Systembolaget ökat sin försäljning till nya nivåer. Där köps nu nästan två tredjedelar av all alkohol.

–Det är en intressant resa som Systembolaget har gjort och trots att det är ett statligt monopol har man nu år efter år ökat sin marknadsandel och är nu mycket omtyckt, säger alkoholforskaren Mats Ramstedt på Sorad.

På Sorad är man också övertygad om att framför allt smugglingen fortsatt att minska under förra året, men även resandeinförseln i någon mån. Smugglingen ska ha minskat med över 30 procent och den lagliga införseln med 2 procent. I fjol var det bara 47 procent som överhuvudtaget köpte med sig någon alkohol vid en utlandsresa, 2004 var det 63 procent.

Något som kanske inte kan anses självklart då en del andra myndigheter som Tullverket hävdar motsatsen. Man menar att den organiserade smugglingen ökar kraftigt och att Sorads siffror därför inte kan stämma.

Intressant?
Borgarmedia om brott och våld: SVD, GP1, 2, 3, 4, 5, HD, Skanskan1, 2, KVP1, 2, GT1, 2, EK, VLT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Boven i dramat när det gäller våldet – alkoholen”

Kommentarer inaktiverade.