Krogarna på Avenyn – Logistik Restauranger

Del 6 av 6 i serien Krogarna på Avenyn och våldet

Åke Bäckström är ägare till Logistik Restauranger AB. Detta företag äger i sin tur Valand och Lilla London. Tidigare har bolaget också varit delägare i Profil Hotels. Något som i samband med finanskrisen orsakat företaget en del förluster. Åke Bäckström var tidigare gift med Ulla Bäckström som idag är delägare i en annan kedja med restaurangverksamhet längs med Avenyn, Koncept Restaurang AB. Utöver Logistik så är Åke Bäckström verksam i en rad andra bolag i fastighets- hotell- och restaurangbranscherna.

Valand är en av de restauranger som har flest anmälningar av misshandel i hela Göteborg med sina 30 anmälningar år 2010. Till det ska sen läggas Lilla Londons 9 anmälningar. Detta trots att man på sin hemsida skryter med att man samarbetar med polisen för ett säkrare nattliv. Faktum är att våldet på nattklubbarna längs med Avenyn fördubblats sen 2002:

Enligt en sammanställning som analytikern Thomas Pettersson hos Göteborgspolisen gjort så anmäldes förra året 410 fall av misshandel på eller i anslutning till Avenyn. Sedan 2002 är det en fördubbling av antalet misshandelsfall. Samma tidsperiod har det totala antalet brott som anmälts i Avenyområdet ökat med 45 procent.

En stor anledning till denna utveckling är enligt polisen de senare öppethållandet. Dessutom är det ökande supandet på krogen med all sannolikhet en viktig anledning till det ökade krogvåldet längs med Avenyn och på Avenyns nattklubbar och krogar.

Läs mer: GP1, 2, GT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Krogarna på Avenyn – Konceptrestauranger
Advertisements