Två Europa

Boknytt
Ryssland och Europa
Per-Arne Bodin
Natur och Kultur

Två Europa

Moderater och folkpartister vill ha med Sverige i ”det nya europeiska, demokratiska och fredsinriktade NATO”. Men det NATO Östeuropa vill komma med i är den gamla nordatlantiska försvarspakten som ska skydda dem från Ryssland. Bakom propagandan om ett Europa enat i NATO och EU skymtar en ny järnridå mellan väst och öst, nu flyttad till gränsen mellan Polen och Vitryssland.

I den europeiska integrationens logik borde väl snarare USA sparkas ur NATO och Ryssland bjudas in både dit och till EU? Men hör Ryssland verkligen till Europa? Det är viktiga framtidsfrågor i debatten om ”Ryssland och Europa”

Det senare är också titeln på en mycket intressant och spännande kulturhistorisk studie av rysk identitet och idéhistoria sedan kristnandet på 900-talet. Den skildrar, med ganska konservativa ögon, hur Ryssland formas i triangeln mellan Bysan, Europa och Asien.

Boken skildrar hur ortodox fromhet, bysantinsk-tatarisk imperietanke och avsaknaden av renässans skiljer den ryska kulturhistorien från den västeuropeiska. Ryssland är ändå en del av Europa, men ett annat Europa. Och både den västeuropeiska och den ryska halvan av Europa har något att lära varandra, menar författaren.

Hans Norebrink

Läs mer: Johan Lund, SVD, FoF1, 2,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

159 kr hos Adlibris

Advertisements