Christiania – snart slut som fristad?

Den danska staten har vunnit i domstolen om rätten till Christiania. Invånarna har velat har brukarrätten då man bott på platsen i 40 år. Men Högsta domstolen i Danmark vill inte veta av någon kollektiv brukarrätt för invånarna och dömde staten som ägare och innehavare av brukarrätten:

Sju års juridisk kamp om fristaden Christiania i Köpenhamn fick sitt slut i dag. Danmarks högsta domstol beslutade att det är den danska staten som har rätt att utnyttja området, som varit så kallad fristad sedan 1971.

Domen i HD innebär att landsrettens tidigare dom står fast.

Danska staten vill ”normalisera” området – riva en del byggnader och bygga bostadsrätter – men framför allt vill staten inte veta av någon kollektiv brukarrätt.

Christianiaborna har mött domstolsutslaget och statens krav på normalisering med lugn och har en sex krav man kommer att driva gentemot den danska staten:

– Direktøren for Slots- og Ejendomsstyrelsen, som åbenbart har brugsretten til Christiania, har indkaldt os til møde, hvor vi skal finde en løsning på fristadens fremtid, siger han og tilføjer at man fra fristadens side regner med en snarlig løsning på problemet

– Vi har et klart mandat med seks konkrete krav fra christianitterne at gå til forhandling på, så nu handler det om at finde en god løsning for de næste 40 år af Christianias liv.

Intressant?
Borgarmedia: Politiken1, 2, 3, EB, HD, Skanskan, KVP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements