Vasatyranner

Boknytt
Arvet efter Gustav Vasa
Lars-Olof Larsson
Bokförlaget Prisma

Vasatyranner

Större delen av Sveriges tusenåriga historia präglas av torterande, krigiska, bondeplågande, maktkämpande, kristfundamentalistiska kungadiktatorer. Vilket visas tydligt i denna fina populärhistoriska bok om Gustav Vasas mentalt labila söner på tronen. Intressant är hur katolicism och ekumenik överlevde under 1500-talet trots statsfanatisk luthersk ortodoxi.

Intressant också folkmentaliteten; släktens betydelse, det utbredda vardagsvåldet och det aggressiva försvarandet av den manliga hedern – jämför med dagens debatt om hedersvåld. Vidare är bondefrederna och böndernas unikt fria ställning anmärkningsvärda. Liksom de djupa historiska rötterna till kommunikation och samförstånd mellan överheten och folket.

Hans Norebrink

Läs mer: Dagens Bok, DN, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements