Olof Palme – CIA-agenten

Del 1 av 4 i serien Olof Palme

1952 blev Olof Palme ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). 1946 hade SFS varit en av grundarna av International Union of Students (IUS), men i samband med Pragkuppen 1948 lämnade man denna organisation och 1950, efter en konferens i Prag med IUS, grundades en ny organisation, International Student Conference (ISC) med SFS som initiativtagare och västliga studentorganisationer som medlemmar. Olof Palme kom att ingå i styrelsen för den nya internationella studentorgansiationen.

Finansieringen av ISC kom från US-amerikanska underrättelstjänsten CIA via Foundation for Youth and Student Affairs (FYSA). Detta avslöjades 1967 och Olof Palme förnekade då all kännedom om kopplingar till CIA. Något som inte var sant. Olof Palme hade själv direkta kontakter med CIA och lämnade uppgifter om andra studentledare dit via den US-amerikanska ambassaden. Han var inte ensam, andra som gjorde detsamma var Bertil Östergren och Jarl Tranaeus. Bland annat lämnade Olof Palme uppgifter om de svenskar som deltagit i Pragkonferensen för Clartés räkning.

I den US-amerikanska medlemsorganisationen i ISC, NSA, så var alltid alla styrelsemedlemmar knutna till CIA. ISC var ett CIA-projekt, det är ingen tvekan om det.

Det är också tydligt och klart att Olof Palme mycket väl och ganska precis visste om att ISC var ett CIA-projekt. Han själv ingick i den skara personer som fungerade som informatörer för CIA i organsiationen. I den Fria Fackföreningsinternationalen som också finansierades av CIA på denna tid hade LO:s ordförande Arne Geijer samma roll. Palme och Geijer – Nixons lakejer skulle det senare låta under Vietnamrörelsens dagar. Vilket ju inte var helt fel alltså.

Kanske var Olof Palme ingen CIA-agent, men han var CIA-informatör. En angivare. OCh 1953 började han som anställd på den militära underrättelsetjänsten (Fst-Säk och Fst-Und) i Sverige.

Källor: Kjell Östberg, I takt med tiden Olof Palme 1927-1969, Säkerhetstjänstkommissionens utredning om svensk säkerhetstjänst.

Läs utredningen från Säkerhetstjänstkommissionen:

Rikets säkerhet och den personliga integriteten
Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet sedan år 1945.
Utöver betänkandet ovan har kommissionen lämnat åtta rapporter:
SOU 2002:88, Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969. Säkerhetstjänstpolisens medverkan i den politiska personalkontrollen
SOU 2002:89, Politisk övervakning och personalkontroll 1969-2002. Förutsättningarna för säkerhetspolisens politiska registreringar
SOU 2002:90, Den farliga fredsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990.
SOU 2002:91, Hotet från vänster. Säkerhetstjänsternas övervakning av kommunister, anarkister m.m. 1965-2002.
SOU 2002:92, Det grå brödraskapet. En berättelse om IB
SOU 2002:93, Övervakningen av “SKP-komplexet”
SOU 2002:94, Övervakningen av nazister och högerextremister. Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism 1946-1980. SÄPO:s övervakning av svensk högerextremism
SOU 2002:95, Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen

Intressant?
Bloggat: Röda Berget, Röda Lund, Laakso,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, DN1, 2, 3, 4, 5, 6, GP1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series NavigationOlof Palme – säkerhetsagenten >>
Advertisements

7 Replies to “Olof Palme – CIA-agenten”

  1. Något som borde undersökas är vad Palme hade för sig i USA. Det heter ju att han liftade bara. Men att han sedan var informatör till CIA och sedan jobbade inom säkerhetstjänsten tyder på att han kanske gjorde mer än bara liftade.

  2. Olof Palme reste i USA 1948, ett år efter att CIA bildats och man kan fråga sig vad han kunde hjälpa CIA med under sin resa i USA? Däremot var han drivande 1950 när västvärldens studenter bildade en egen internationell union. Det var nog först då som CIA lade märke till honom. CIA hade ännu inte fått ett dåligt rykte och Palme, som var antikommunist intresserad av underrättelsetjänst, var säkert inte ointresserad av kontakter.

    http://iesho.blogspot.se

    1. Palmes kontakter med CIA är välbelagda. Kjell Östberg har sett de flesta dokumenten då de är offentliga i USA. Det kan nog anses klarlagt när, var och hur han fick kontakterna. Det är bara att läsa Östbergs Palme-böcker.

  3. Jag tror inte han arbetade för dem då. Men jag har inte tillgång till Östbergs bok just nu, så jag kan inte kolla. Det var ju hans roll in den internationella socialdemokratiska ungdomsorganisationen de var intresserade av.

Kommentarer inaktiverade.