Dålig kartläggning av vattenverk

Svenska Dagbladet har undersökt 30 ytvattenverk och funnit att nästan 70% av de undersökta verken saknar parasitprovtagning eller UV-rening. Utifrån detta hävdar man sen att vattenverken i Sverige inte sköter sin rening och att vattnet i Sverige inte är så bra som vi förväntar oss.

Men undersökningen är inte värd pappret den är skriven på och säger mycket lite om vattnet i Sverige. Av Sveriges stora ytvattenverk har man bara undersökt tre, Görväln, Lovön och Norsborg i Stockholm. Alelyckan, Lackarebäck och Mölndals vattenverk i Göteborg har man inte undersökt och inte heller Ringsjöverket och Vomb i Skåne. De tre vattenverken i Stockholm har alla UV-rening (Norsborg håller på att installera) och tar parasitprover. De av mig omnämnda vattenverken försörjer en majoritet av Sveriges befolkning med vatten. SVD har undersökt väldigt får vattenverk i Västsverige som trots allt har flest ytvattenverk i Sverige och det är också möjligt att man inte räknat Vomb och Ringsjön som ytvattenverk, men det är de egentligen då Ringsjöverkets vatten kommer från sjön Bolmen i Småland och en del av Vombs vatten kommer från Vombsjön.

Utifrån sin undersökning har Svensk Dagbladet räknat ut att så många som 1,8 miljoner av den svenska befolkningen har otillräckligt renat vatten. Men den beräkningen är ju helt koko. Man kan inte utifrån den ofullkomliga och ofullständiga undersökning man gjort räkna ut en sådan siffra. Det kan ju vara så att det bara är små vattenverk som saknar UV-rening och inte tar parasitprover. Medan alla stora sköter. Nu är det inte riktigt så då jag kan se att några stora vattenverk som Linköpings Berggården och Norrköpings Borg är med i undersökningen och de saknar UV-rening.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements