Surrogatmödraskap och kvinnans rätt till sin egen kropp

Kajsa Ekis Ekman argumenterar i sin bok Varat och varan mot all form av surrogatmödraskap. Detta därför att surrogatmödraskap leder till det slutgiltiga varufieringen, marknadifieringen och kommersialiseringen av kvinnors kroppar. Surrogatmödraskap ger möjlighet för rika människor att köpa kvinnor för att föda deras barn. I Indien och Ukraina finns redan rena barnfarmer där kvinnor får betalt för att föda barn åt andra.

En del menar att altruistiskt surrogatmödraskap borde vara tillåtet men inte kommersiellt. Kajsa Ekis Ekman och andra menar att det inte skulle innebära nån skillnad. Man öppnar ändå upp för kommersialisering och varufiering av kvinnokroppen. Tillåts altruistiskt surrogatmödraskap finns heller inget som hindrar att man betalar nån under bordet för att ändå föda barn. Men som jag ser det skulle det även om det vore förbjudet kunna vara möjligt att betala under bordet för en surrogatmamma. Förmodligen skulle det dock inte vara lika utbrett om det var förbjudet som om det vore helt tillåtet som det ju i praktiken är i dagens värld. Men det går med all sannolikhet inte att hindra surrogatmödraskap med förbud. Frö exempelvis kan knappast äggtransplantation och inseminering förbjudas varvid surrogatmödraskap blir svårt att förhindra i praktiken.

Ska utnyttjandet av fattiga kvinnor hindras och minskas krävs därför andra åtgärder. Dels krävs generella åtgärder för ökad jämlikhet i samhället och världen. På sikt är detta förmodligen det överlägset mest effektiva för att hindra utnyttjande av människor, men det finns också andra möjligheter.

Rent konkret kan man tänka sig att samhället öppnar upp för fler än två vårdnadshavare för ett barn. Detta skulle kunna utformas som att den kvinna som föder barnet alltid är en av vårdnadshavarna. Risken för utnyttjande av fattiga kvinnor minskar förmodligen därmed ganska avsevärt. Möjligheten att använda sig av en surrogatmor i andra länder skulle förmodligen bli nästan omöjlig eller mycket ovanlig om sådan lagstiftning fanns överallt. Att öppna upp för fler vårdnadshavare än två skulle också göra det möjligt för alla personer i ovanliga familjer med flera vuxna att vara vårdnadshavare. En sak som jag ser positivt på.

Nu finns det säkert problem med detta resonemang också som jag inte riktigt insett och det är säkert inte helt lätt att skriva lagar kring detta.

Ett argument som ofta används mot surrogatmödraskap i debatten är kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, exempelvis i en för övrigt bra artikel i Flamman. Detta är dock ett mycket dåligt argument. Det kan nämligen lika gärna användas som argument för surrogatmödraskap. Kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp ger henne också rätt att bestämma över om hon vill föda ett barn åt andra eller inte.

Varat och varan, 154 kr hos Adlibris

Lyssna gärna på Kajsa Ekis Ekman på besök i Göteborg, Radikalt Forum, klockan 14:00 lördag 5 mars klockan 14:00. Statsvetenskapliga institutionen, Sprängkullsgatan 19.

Vad är en socialistisk människosyn?

I ett samhälle där människan i allt fler situationer reduceras till en vara som kan köpas och säljas blir det allt viktigare att diskutera den människosyn som blir följden.
Hur kan socialismen hjälpa oss med denna fråga? Hur ser socialismen på människan?
Med Kajsa Ekis Ekman

Intressant?
Läs mer: AB1, 2, 3, 4, Arena1, GP, DN1, 2, SVT1, 2, 3, 4, Bang1, 2, SVD, Fjärde vågen, Newsdesk, EX, Dagen, Hans Linde, Röda Rummet, HBT-sossen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements