Moder Jord och antirasism

Boknytt
På spaning efter livets ursprung
Jörgen Sjöström
Norstedts

Moder Jord och antirasism

Våra förfäder hade sex med neanderthalare så vi människor bär på ett litet antal av deras gener, enligt färsk forskning. Arter är enheter som inte kan byta gener med varandra. Tillhör alltså neanderthalare och människor samma art? Nej, svarar en initierad zoologiprofessor jag konsulterar. ”En låg frekvens av hybridisering brukar inte anses betyda att två populationer ska ses som en art”.

Nazister och rasister fördömer rasblandning och hyllar rena raser, speciellt den överlägsna vita rasen. Nu visar ju forskningen att skillnaden mellan vita i Europa, gula i Asien och svarta i Afrika är så små, och gränserna mellan dem så blandade och flytande, att det är tvivelaktigt om man ens kan tala om förekomsten av mänskliga raser = underarter.

Raser kanske inte ens finns alltså, och dessutom visar forskning att ”rasblandning” är bra: ”Barn av genetiskt rejält skilda föräldrar har i genomsnitt en fördel”, enligt zoologiprofessorn. Nassarna är alltså helt ute och cyklar. Och nu visar alltså forskningen att de själva till och med är artblandade – ännu värre än rasblandning!

Och inte nog med det. Det är bara vita och gula människor som bär på neanderthalgener, INTE svarta. Svarta är artrena. Hela rasismens världsbild trasas samman av vetenskapen. Inte för att korkade nazister påverkas av den sanningen, men i det antirasistiska arbetet kan det komma till nytta.

Neanderthalarna och människornas blodsfrändskap nämns i ”På spaning efter livets ursprung – Om astrobiologi, människans rötter och evolutionen”. Den boken skildrar mycket översiktligt och sammanfattande livets, människans, jordens och kosmos utveckling på ett holistiskt sätt. Allt är besläktat, hör samman och påverkar varandra.

Jorden påverkas utifrån av solen, månen, Jupiter, asteroiderna och diverse kraschlandande himlakroppar som för aminosyror och kanske ”livsstoft” med sig. Inifrån av jordens heta inre som ger vulkanism, gaser, jordbävningar och tektonikplattade kringflytande kontinenter. Land, hav och luft samverkar i klimat, miljö och istider. Molekylär evolution visar att gränsen mellan levande och dött är diffus. Bakterier byter gener med varandra, arter samarbetar, organismer växer i extrema miljöer, encellsdjur sammansmälter, och celler bildar kollektiv kallade organismer.

Naturen bjuder även på superorganismer, självreglering, självorganisering och en Moder Jord som fungerar som ett levande ekologiskt väsen, som Gaia-hypotesen föreslår. Och helt kan man inte avfärda att det finns en intelligent tanke bakom universum, så att vi människor är universum som kommer till självmedvetande.

Ja, lite grann snuddar denna naturvetenskapliga bok vid filosofi och religion. För hur ska man egentligen materialistiskt kunna förklara att det som byggs av atomer kan få tankar, känslor, självmedvetande, behov av mening och religiösa grubblerier?

Boken blir intressantare ju längre in man kommer i den. Speciellt går den i närkamp med livets uppkomst, och dess eventuella närvaro i även andra delar av världsrymden. Det blir lite spekulation och science fiction. Spännande värre,

Våra tankar och känslor är enbart evolutionära vidareutvecklingar av det som redan finns hos andra djur, konstaterar författaren som är filosofie doktor i fysik och universitetslektor. Vi är inte unika och därmed är självklart även vårt beteende ett resultat av evolutionen, trots att religiösa, samhällsvetare och vänstern i skön förening gärna vill förneka detta (ett gammalt arv från uppdelningen av människa i kropp och själ). Men vi är beteendeflexibla och är bäst av alla djur på kollektiv kultur – ett sätt att själva bestämma mycket av vårt beteende.

Jag får en liten pessimistisk fundering av en del av bokens resonemang. Kanske våra grundläggande drifter styrs av vår gamla reptilhjärna som tänker mer instinktivt, individualistiskt, kortsiktigt och själviskt. Medan våra mer sociala tendenser styrs av däggdjurshjärnan mer tankemässigt, kollektivistiskt, långsiktigt och osjälviskt – i betydelsen upplyst egenintresse. Jag-här-nu kontra vi-där-sen.

Jämför då hur lätt en chokladbit idag vinner över långsiktig hälsa via bantning på sikt. Och hur den glittriga, miljöförstörande och resursslösande kapitalismen bygger på konsumistisk hedonistisk behovstillfredsställelse nu, medan den tråkiga rödgröna socialismen-ekologismen bygger på ett bättre liv för naturen, alla människor och framtida generationer mycket mycket mera sen (Jämför ”Vi lovar inte guld, men gröna skogar”).

Hur ska då den snälla däggdjurs-socialismen kunna vinna över den stygga reptil-kapitalismen? Kan rödgrönvänstern ens komma i närheten av blåhögerns sexighet?

Hans Norebrink

Läs mer: DN, NWT, SVD, DT, Corren, KB,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

179 kr hos Adlibris

Advertisements

22 Replies to “Moder Jord och antirasism”

 1. Som vanligt så generaliserar du om västern utifrån ignorans, okunnighet och fördomar. När sa du lära dig? Den vänster jag tillhör och all vänster jag vari i kontakt med har aldrig förnekat evolutionen och genernas betydelse. Den uppdelning du pratar finns inte i vår tradition. Du får skärpa dig på denna punkt nån gång.

  Sen är det ju så att antingen vinner vi från vänstern eller så dör mänskligheten ut. Ur naturens synpunkt är det ingen big deal egentligen.

  Dessutom begriper jag inet den sista meningen. Den vänster jag tillhört (musikröresle, hippies, trotskister, anarkister osv) har alltid varit sexigare än högern. SÅ hängde på den saken skulle vi vara vinnare i morgon.

  1. Hippiekulturen är mysfilantropi, musikrörelserna fick kapitalistisk hybris efter rättegången mot hiphopparna i Public Enemy som slog hårt mot den då relativt nyfunna samplingstekniken, Trotskismen har influerat SD och anarkismen är tvärpolitisk. Vad mer vill du ha?

 2. Kan det tänkas att du är okunnig? Lite ödmjukhet tack! Ingen vettig person förnekar evolution/gener. Men att säga att människans beteende har en evolutionär sida kallas mycket ofta från vänster-, feministiskt och samhällsvetenskapligt håll för ”biologism”, som anses vara en högerreaktionär konspiration för att förtrycka arbetare, kvinnor och etniska minoriteter och hålla dem på plats med argumentet att deras underordning är ”naturlig” (det naturalistiska misstaget att ÄR är lika med BÖR). Det är en gammal trött tradition. Jag har massor av exempel i min bokhylla.

  Sexigare är kapitalismen i betydelsen kortsiktsnjutande, medan socialismen mer är långsiktsrationell. Vilket jag förklarar ovan.

  1. Ingen vettig person förnekar evolutionen/gener. Nej, precis. Det är ju det jag säger. Din kritik mot vänstern är helt tagen ur tomma luften. I all fall när det gäller den vänstern jag tillhör och länga har tillhört.Jag är inte okunnig om vänstern. I 20 år har jag varit en av de mer centrala personerna i den svenska vänstern till vänster om vänsterpartiet. En av de personer som de facto formulerat en stor del av den politik som förs fram, främst i antirasistiska frågor men även i andra. Jag är mycket mycket kunnigare än de flesta när det gäller själva vänstern, tillståndet i den och hur den ställer sig i många frågor. Det är sanningen.

 3. Bara ur bunten: Peter Singers lilla bok från 1999: ”A Darwinian Left – Politics, Evolution and Cooperation”.

  På framsidan står det citerat: ”It is time for the left to realize that we are evolved animals and that we bear the evidence of our inheritance in our behavoour”.

  Inuti boken står bland annat: ” A Darwinian Left would not: Deny the existence of human nature, nor insist that human nature is inherently good, nor that it is infinitely malleable.”

  Och: ” A Darwinian Left would: Accept that there is such a a thing as human nature, and seek to find our more about it, so that policies can be grounded on the best available evidence of what human beings are like. Reject any inference from what is ´natural´ to what is ´ringt´” (naturalistiska misstaget).

  Se även Nina Björcks ”Under det rosa täcket” som menar att biologi attackerar feminisman.

  1. Du har helt feltolkat NIna Björk (som menar att man använder biologi för att attackera feminism som jag tolkat det, vilket ju är ett korrekt påstående) och jag begriper inte hur du kan lita på SInger (jag har dock inte läst hans böcker). Litar du på honom är du mer än lovligt naiv. Jag vet oändligt mer om vänstern, framförallt i Sverige, än vad han vet. Dessutom bevisar inga av dina citat att du skulle ha rätt på något sätt. De bevisar ju bara ett du är inte ensam i dina villfarelser.

 4. Du har feltolkat Nina. Ja, det händer att vulgärbiologi används för att attackera feminism. Som vanligt folks oreflekterade könsrollstänksnde utgående från att det är naturligt med könsskillnader, som vore det ett argument (och inte det förkastliga naturalistiska misstaget).

  Men Nina vill överhuvudtaget inte använda biologi och evolution för att förstå mänskligt beteende, här könsskillnader i beteende. Hon tar avstånd från själva den naturventskapliga inställningen att mänskligt beteende som allt annat är ett resultat av evolutionen. Att beakta resultat från evolutionsforskningen vad gäller människokönbeteende tar hon avstånd från.

  Det kan ju tänkas att jag som vänstermänniska som i över tio års tid studerat evolutionsforskningen kan mer om relationen socialism-darwinism globalt och över tid, än du?

  1. Om NIna Björk kan vi vara oense, eller så kan jag ha fel. Det är inte väsentlig. Hon tillhör inte nån viktigare strömning inom vänstern och inflytandet inom vänstern är litet. Om det sistnämnda gäller att du kan mindre om socialism än jag, men mer om forskningen kring evolutionen Därför hamnar du hela tiden fel när det gäller vänsterns åsikter. Helt enkelt för att du faktiskt inte vet vad vänstern tycker då du knappast läst speciellt mycket från den vänster som är störst i dagens värld.

 5. Jag kunde kanske ha skrivit delar av vänstern. Mea culpa!

  Så din vänster anser att även människans beteende påverkas av evolutionen? Att människan har en given medfödd mänsklig natur, sätt att vara? Att hon inte helt kan göras om av kultur och politik? Att hon varken är snäll eller nollställd (tabula rasa?) utan såväl god som ond, altruistisk som egoistisk, kollektivtstisk som individualistisk, fredlig som krigisk – av naturen? Att det troligen finns könsliga beteende-tendens-skillnader?

  Va bra då!

  1. Precis. Det har vi gjort alltid gjort. Vad annan vänster (läs stalinister och maoister) har gjort och sagt om detta vet jag inget om.

   Du generaliserar om vänstern utifrån en bild av vänstern du bildade dig för 30 år sen. Varken den vänster du tillhörde är likadan nu som då. Och den vänster jag tillhör var inte då och är inte nu som den stalinistiska vänstern var då.

 6. Fantastiskt, det har jag missat. På 70-talet var jag inte medveten om detta tema, först i slutet av 90-talet. Alla böcker har jag läst sedan dess och de förmedlar en bild av en fientlig vänster som anser att beteendeevolution är ”biologism”, en högerreaktionär konspiration för att påvisa omöjligheten av socialism och feminism för ”de är emot naturen”.

  Nu är de flesta böcker engelska eller amerikanska, kanske det påverkar. Där har evolutionsforskare förföljts som ”fascister”. Så min bild är inte från förr, utan från de senaste 12 årens läsande. Se förresten vilken ilska det väckte när jag tog upp eventuella beteendeskillnader mellan hane och hona i människosläktet.

  Men då är ni ju redan inne på Singers linje, att vänsterpolitiskt arbete måste bygga på kunskap om realmänniskan, inklusive hennes evolutionära beteendearv.

  Toppen!

  Ingår även förståelse för att människans socialitet har en mörk baksida i vi-dom-tänkande-tendenser? Vilket lät skapar etniska och kulturella konflikter?

  hans

  1. Singer är inte inne på den linjen. Singer är galen fanatisk djurrättare och vegan som inte alls är vänster överhuvudtaget.

   I övrigt har jag förklarat allt detta för dig tidigare och hänvisat till inlägg jag skrivit i frågan med länkar till andra mer teoretiska artiklar. Du har alltså läst US-amerikanska böcker om något som kallas vänster där. Med det menar amerikanerna det som vi i Sverige kallar socialliberaler. Dvs folk som inte är vänster alls. Du verkar totalt ute och cyklar alltså. Jag vet inget människa och ingen vänstermänniska eller organisation som kallar evolutionsforskare för fascister rakt av. Det finns säkerligen fascister bland evolutionsforskare, men det finns också motsatsen. Jag tror faktiskt inte du kan hitta nåt belägg på att nån ledande vänsterintellektuell eller riktig vänsterorganisation kallar evolutionsforskare för fascister.

   Diskussionen om rasism hör inte hemma här.

   För mig verkar det som om du försöker vara sarkastisk, men jag låtsas inte omd et.

   1. Vänstern i länder med ett mer exentriskt kynne typ USA och Frankrike, brukar ha en mer avslappnad och vardaglig approach till evolutionen och dess teoretiker, än oss här uppe i Sverige, där vår latitud gör oss säreget asociala. Det gör att minsta mojliga exentrism anses som socialdarwinism och hör till högern. Verkar inte bra hos t.ex (S) och (V), som vill och anser sig vara ”internationalister”. Kommunikationsproblemen sitter redan i ryggmärgen.

 7. Nej, jag är allvarlig att det vore fantastiskt om en del av vänstern verkligen bröt med den delvisa anti-darwinism som uppkom sedan socialdarwinismen, kapitalismen och nazismen från slutet av 1800-talet och in i vår tid vulgärtolkade evolutionen i sitt syfte: djungelns lag, den starkes överlevnad, kampen för tillvaron, äta eller ätas, själviska av naturen.

  Vilket gjorde att socialismen i sin tur i motreaktion blev misstänksam mot allt tal om människans natur, att hon har en natur i betydelsen vissa beteendetendenser för då sågs de som gynnande högerns prat, som ett hinder för reform. Vänsterns motdrag blev att säga att människan inte hade någon biologiskt beteendenatur, vilket gjorde att det var politiskt och kulturellt möjligt att skapa en ny människa. Samtidigt och motsägelsefullt kunde man säga att människan var snäll och social i sin natur.

  Sedan 60-talet har allt mer kommit fram i den evolutionära forskningen som tyder på att människan också är altruistisk, social och egalitär. Villket gör att högern nu plötsligt attackerar evolutionsforskningen och dylikt, som ”Jämlikhetsanden”.

  Likhetsfeminismen attackerar fortfarande tanken på mänskliga beteendeskillnader vad gäller de mellan könen, vilket ses som reaktionärt. Däremot bygger den minoritära särartsfeminismen (skällsord livmoderfeminismen) delvis på den evolutionära forskningen.

  Människans socialitet, sammanhållning inåt gruppen och gränser mot andra grupper (samma i alla däggdjur) är en del av människans evolutionära beteendetendenser. Men hon har också en förmåga att i ALLA människor se en broder att identifiera sig med. Båda tendenserna finns.

  Det utvecklade vi-dom-tänkandet bygger på de gruppseparatistiska beteendetendenserna. Ovanpå detta har man byggt ideologiska överbyggnader, som till exempel rasismen. Uppdelningtendenserna i grupper är evolutionär, rasismen är politisk-kulturell.

  Nej, det var även delar av marxistisk vänster som attackerade evolutionsforskare, störde deras möten, demonstrerade mot dem, ibland ropandes fascister, i USA.

  Jag upprepar. Ingen vänster är emot hela evolutionsvetenskapen, bara tanken på att det finns en given mänsklig natur, ett beteendearv. Man fruktar det gamla vanliga resonemanget att socialismen är omöjlig för att den är emot människans (underförstått själviska) natur.

  1. Sluta bete dig som en dumskalle. Vänstern behöver inte bryta med nåt man aldrig varit anhängare av. Du är totalt okunnig om dagens vänster och du har inga som helst bevis för din påståenden om vänstern. Acceptera det och anpassa dig till det när du skriver.

   1. Inte lätt att vara historierevisionist, eller hur?

    Allt har två sidor. En officiell och en inofficiell. Det visste Freud, vilket han demonstrerade och bröt den så ensidiga viktorianska eran för gott. Han kan ses som den första samhällsförändraren utan en politisk agenda, vilket är mycket bra.

    Vänstern har länge varit ofrivilligt antagonistisk i det anseendet att man låter den officiella sidan hålla låg profil eller vara näst intill obefintlig, medans den inofficiella sidan kan ströva fritt bland t.ex. kaosautonoma, stalinister och maoister. Pågår detta en lång tid, kan den inofficiella sidan bli den officiella pga vana och brist på den nödvändiga officiella sidans motstånd.
    Det är det som gjort att t.ex. (V) har tappat röster, då den inofficiella sidan av partiet har fått ströva fritt motståndslöst och blottat sin inofficialitet som vilket Disneyskurkeri som helst så att den har blivit den officiella bilden av partiet. Och att det här har fått pågå utan att ha blivit ifrågasatt stärker min tes om en vänster fast i viktorianismen.

 8. Jag pratar om hela vänstern i världen i bred bemärkelse sedan slutat av 1800-talet. Och dessa frågor har jag studerat både på universitetet och i självstudier. När jag var maoist på 70-talethsde jag ingen kunskap om evolutionsforskningen. Fick jag först för drygt tio år sedan, alltså bygger det jag skriver på senare insikter.

  1. Jag hade en invändning. Att ditt resonemang inte berörde hela vänstern. Det är det jag vill du ska ta hänsyn till. Du ska inte generalisera grovt om nåt som du inte har tillräcklig kunskap om. Dvs vänstern som helhet. Det är det enda jag efterfrågar. Det är inte första gången jag gör det. Jag har påpekat det för dig ett oändligt antal gånger vid det här laget. Ta nu till dig detta och tänk nästa gång du skriver.

   Har du inte läst din Engels med andra ord?

   Vår rörelse producerade massor med sånt på 1970-talet. Natur, ekologi, evolution, antropologi, natur, biologi osv. I samband med miljö, feminism, industriproduktion osv. Skaffa förresten Lasse Henrikssons bok ”Slutkört” och recensera den.

 9. Jag gjorde fel som generaliserade. Jag borde ha skrivit delar av vänstern. Mitt fel.

  Men jag har rätt om delar av vänstern, och där ger mig socialisten-biologen Erik Svensson (på nätet) rätt. Du sa däremot att jag inte hade några som helst bevis för mina påståenden om vänstern och evolutionen. Han hänvisar också som mig till Singers bok.

  Varför inte ett mer kamratligt tonläge tack undrar jag som avslutning på denna diskussion.

  1. Vi är alltså överens i sak.

   Först generaliserade du. Jag klagade på det. Och sen argumenterade du som om jag förnekade att de åsikterna fanns i delar av vänstern. Gång efter gång argumenterade du så. Vilket jag inte gjorde. Det är klart jag blir förbannad. Jag fick intrycket av att du överhuvudtaget inte läste vad jag skrev. Ursäkta mig för det.

 10. Ja, överens i sak.

  Jag generaliserade om vänstern åt mitt håll, du åt ditt, därav missförstånden.

  (du när du sa jag inte har bevis för mina påståenden om vänstern och evolutionen – där borde du också ha skrivit delar av vänstern, din del av vänstern, för i andra delar av vänstern har jag ju bevis).

Kommentarer inaktiverade.