Ask vill straffa ungdomar istället för att bekämpa brott

När justitieminister Beatrice Ask lägger fram förslag om hur man i praktiken ska bekämpa ungdomsbrottsligheten så lyser alla förslag om att faktiskt bekämpa brottsligheten, dvs minska den mer än den redan minskar, med sin frånvaro. Istället inriktar sig hennes förslag alltid på att bestraffa brottslingen efter att brott redan skett. Det är ett dyrt och ineffektivt sätt att bekämpa brottslighet. Det bäst är ju att se till att brott aldrig begås. Bästa sättet att se till att brott aldrig begås är att se till att människor i ett samhälle har ett värdigt liv, att ingen är fattig, att klyftorna i samhället är små.

Det handlar om att arbetslöshet måste bekämpas, resurser till skolor, förskolor, fritidsgårdar och annat måste öka. Att ingen ska vara så utsatt ekonomiskt att brottslighet kan upplevas som ett vettigt alternativ. Sådan är en vettiga, effektiva och förebyggande vägen för att bekämpa brottslighet.

Fotbojor är en repressiv åtgärd som sätts in när brott redan begåtts och alltså rätt meningslös för att bekämpa brottslighet. När ungdomar begått grova brott har de länge befunnit sig i brottslighet. Åtgärder, social åtgärder skulle ha satts in långt tidigare och det är där det brister i dagens samhälle. Hårdare straff eller fotboja löser inte detta problem. Däremot så kan säkerligen fotboja vara ett bra alternativ till ungdomsfängelse/ungdomsvård. Förmodligen mycket bättre och vettigare än ungdomsfängelse. Men det minskar ingen brottslighet.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    Mig förefaller elektronisk fotboja i varje fall bättre än många av de åtgärder som nu är i bruk. Det är viktigt att samhällets återkoppling till kriminalpatienten är konstruktiv och framåtsyftande, jfr ”Crime and punishment”, 2010 (www.rondellen.net/health30_eng.htm). Men om målet är en bättre människa och ett bättre samhälle, får brott inte löna sig.

  • Allfons Mållgan

    Moderater vill bara spara pengar, så även Beatrice Ask. Hon vill göra nedskärningar i kriminalvården.

  • Pingback: Kriminalpolitik byggd på okunskap, nonchalans, fördomar och klassförakt | Svensson()