Om Sveriges export går som tåget så har Sverige problem

Eftersom tågen inte går speciellt bra utan är försenade stup i kvarten på grund av underhållsproblem, reparationsbehov, personalbrist och mycket annat så måste väl handelsministerns jämförelse mellan exporten och tågen innebära att det är en hel del problem med Sveriges export. Och naturligtvis är det så. Den viktigaste svenska exporten är pappersmassa och papper. Den kräver nämligen ingen import vilket i stort sett all annan export gör. Det betyder att exporten av skogsprodukter normalt står för 70-80% av nettoexporten från Sverige (dvs bruttoexporten minus importen för att tillverka det vi exporterar). Ytterligare en sådär 5% av nettoexporten står råvaruexport för, dvs främst malm och malmprodukter.

Problemet är att skogsindustrin tar betalt i dollar. Med dålig dollarkurs minskar värdet av denna export och mindre värden kommer in till Sverige. Detta är viktigare än en ökning av den export som behöver import för att finnas till. Det är denna export som kräver import som tycks öka rejält i värde. Det finns dessutom inget som i sig är viktigt med att importen och exporten ökar som Björling säger. Det bidrar till att transportarbetet ökar, att utsläppen av växthusgaser ökar och att faran för allvarliga klimatproblem accelererar. Nolltolerans mot lokal produktion, eller mot protektionism som handelsministern kallar det, verkar i det perspektivet vara en dum och korkad inställning om jag får säga så.

Att därför vara glad för detta förefaller var en förhastad reaktion av handelsminister Ewa Björling. Men kanske symptomatisk. Hon känner ju som vi vet inte till de svenska lagarna utan bryter mot dem när hon tycker det passar. Vi får därvidlag utgå att hon gör det av okunskap och inte för att hon är en förhärdad brottsling. Eller när hon hävdar att exporten går som tåget och menar att den går bra. Då verkar hon ju mycket okunnig om hur tågtrafiken i detta land faktiskt fungerar. Det är säkert likadant med växthuseffekten och klimatproblematiken. Hon vet inte vad hon talar om helt enkelt.

Fast egentligen stämmer det ju ändå när det gäller exporten. Den går kanske inte egentligen så bra. Varken för skogsindustrin eller för nån annan.

Sen undrar man ju förstås också om Ewa Björling vet hur litet Sverige är. Tror hon måhända att befolkningen är 9 miljarder eftersom hin uttrycker att regeringen vill göra Sverige till världens ledande ekonomi. För utan ett sådant missförstånd måste hon ju inse att Sverige knappast kan vara viktigare än Kina, USA, Indien, Japan, Brasilien, Indonesien, Ryssland, Tyskland och andra länder som i verkligheten är de ledande ekonomierna. Det är väl det där med okunskapen igen förstås.

Läs också: Tillväxt – hur länge till?, Det finns bara ett alternativ – lägre energiförbrukning, Bilismen måste minska,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements