I praktiken har Sverige alltid varit en del av NATO

Sen andra världskriget har Sverige i all krigsplanering, både inom Nato och i Sverige betraktats som en del av Natos försvarsallians. Informationsutbytet har varit omfattande, Natos chefer har i princip fritt fått besöka hemliga svenska militära anläggningar (vilket förstås inte gällde folk från Warsawapakten, Sovjets försvarsallians).

Att ta Sveriges formella neutralitet som utgångspunkt för ett resonemang om varför Sverige inte ska var med i Nato finner jag helt absurt. Sverige har nämligen aldrig varit alliansfritt i praktiken. Därför finner jag ett sådant resonemang helt verklighetsfrämmande. Om vi ska diskutera Nato så måste vi utgå från faktisk förhållanden. Sverige är en de-factomedlem i Nato. Min åsikt är att vi inte bör var det utan bör vara helt självständiga. Kravet som förs fram i samband med detta bör alltså vara att Sverige lämnar allt Nato-samarbete, inte att landet ska bli medlem, och all krigföring å Natos eller USA:s vägnar som exempelvis i Afghanistan.

Detta mitt resonemang har däremot ingen bäring situationen i Libyen. Där har revolutionärerna, upprorsmakarna begärt hjälp från omvärlden för att besegra en bestialisk och blodtörstig diktator. Det finns ingen anledning att förneka dem den hjälpen, vilket också SP:s partistyrelse sagt:

Socialistiska Partiets styrelse menar att vänsterkrafterna inte kan ifrågasätta det libyska folkupprorets rätt att kräva militärt stöd och beskydd av den omvärld som påstår sig värna demokrati och mänskliga rättigheter. Att en demokratisk revolution i yttersta nöd kräver att omvärlden solidariserar sig med dess kamp, även militärt, är ofrånkomligt.

Ghaddafi måste störtas. Stöd revolutionen i Nordafrika och Mellanöstern. Lita inte på imperialisterna och stormakterna som styr i Nato.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Mephisto

    Snart har västmakterna lyckats förstöra Libyens hela gamla sovjetiska vapen arsenal.

    Nu gnuggar de i händerna inför Libyens nya vapeninköp från de ny vännerna Frankrike, USA, Storbritannien, Sverige…

  • Mephisto

    Snart har västmakterna lyckats förstöra Libyens hela gamla sovjetiska vapen arsenal.

    Nu gnuggar de i händerna inför Libyens nya vapeninköp från de ny vännerna Frankrike, USA, Storbritannien, Sverige…