Har D-vitaminbrist och autism ett samband?

Att D-vitaminbrist är ett allvarligt hälsoproblem för människor som lever i Sverige och andra nordliga länder är välkänt. D-vitamin får man framförallt från solljus. Många misstänker att autism kan ha ett samband med D-vitaminbrist. I Sverige får barn med somaliska barn autism i betydligt större utsträckning än andra barn.

Man vet också att somaliska kvinnor har stor D-vitaminbrist, större än andra människor i Sverige. Det beror på att svart skinn innebär att man har svårare att tillgodogöra sig solljuset. Problemet förvärras också av den klädsel som många somaliska kvinnor bär, kläder som täcker mycket mer av skinnet än vad svenskars kläder gör på sommaren. Den period som är viktig för bildandet av D-vitamin utifrån solljuset:

Redan har det gjorts en studie på gravida somaliska kvinnor och D-vitaminbrist. Den publiceras i den vetenskapliga tidsskriften Acta Paediatricas aprilnummer.

– Där såg vi att alla somaliska kvinnorna har en svår D-vitaminbrist. Nivåerna är mycket lägre än hos svenska gravida kvinnor. Vi ska följa upp de nu födda barnen vid 18-månaderskontrollen på BVC, säger Elisabeth Fernell.

Kan vården göra något redan nu?

– Vi hoppas att resultaten når förlossningsläkare snabbt och att sjukvården kontrollerar D-vitaminnivåerna hos människor med mörk hud eftersom Sverige är ett solfattigt land.

D-vitamin bildas i huden när vi vistas i solen. Mörkhyade behöver mer UV-strålning för att D-vitamin ska bildas.

Om den högre andelen autistisk barn bland människor av somaliskt ursprung har med D-vitaminbristen att göra vet man inte. Men man misstänker det. Det ska därför undersökas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements