Varför revolution i Egypten?

Arvet efter Mubarak
Per Björklund
Verbal förlag

Varför revolution I Egypten?

Per Björklunds vältajmade bok Arvet efter Mubarak – Egyptens kamp för frihet med förord av Mattias Gardell är ett måste för den som vill förstå bakgrunden till och utvecklingen fram till den egyptiska revolutionen. Det handlar om en genomgång av Egyptens historia, allt från kolonialismens intåg och Suezkanalens byggande till frigörelsen från den brittiska kolonialmakten, Nassers nationalisttiska maktövertagande, krigen och freden med Israel samt den strejkrörelse som lett fram till revolutionen.

När Per Björklund skrev huvuddelen av boken så hade inte revolutionen i Egypten börjat och kunde inte hlelr förutses. Inför publiceringen fick därför Björklund lägga till en del text och kapitel för att få med den omvälvande utveckling som skett i Egypten. Han levde flera år i Egypten men utvisades september 2009 utan någon närmare förklaring och har inte kunnat återvända sen dess. Inspirationen till boken fick han i april år 2008 när 20 000 textilarbetare på Egyptens största fabrik i Mahalla gick ut i strejk. Intervjuer med arbetare och fackliga aktivister på fabriken liksom en beskrivning av strejkerna i Mahalla beskrivs väl i boken. En av de viktiga händelser som förklarar varför revolution blev möjligt i Egypten, varför Thahrirtorget (Befrielsetorget) kunde bli en symbol för sitt eget namn.

Boken täcker det mesta som man behöver veta om Egyptens moderna historia, militären och politiska partier behandlas, men jag tycker kanske att det viktigaste oppositionspartiet i landet, Muslimska brödraskapet kunde fått mer utrymme. Men det är en anmärkning i marginalen. Däremot så är det väldigt lite i boken om de motsättningar som funnits och finns mellan delar av den muslimska befolkningen och de kristna kopterna liksom förföljelser och förtryck som kopter drabbats av just för att de är kristna. Det är en av få svagheter med boken. För övrigt saknar jag något om oljans betydelse liksom om turismen som ju inte kan var en obetydlig näring i ett land med Egyptens historia och dessa många historiska minnesmärken. Men det kanske skulle gjort boken för lång och otymplig.

Utvecklingen inom det styrande partiet från frigörelsen från britterna och framåt beskrivs väl liksom den fackliga och annan kamp som föregått revolutionen. Särskilda kapitel om fackföreningsrörelsen respektive kvinnokamp ger en fyllig bild av historien och utvecklingen på dessa områden i Egypten. Arbetare, Fackföreningsaktivister, vänsterfolk och kvinnoaktivister intervjuas. Ingen annan stans, med undantag av i mindre vänstertidningar, kan svenskar få läs deras berättelser så direkt som i Per Björklunds bok. Även Suezkanalens betydelse understryks i texten och för mig är det extra intressant att läsa om kriget 1956 då jag som barn många gånger studerat bilderna i familjens fotoalbum på militärer, skyttevärn, kanoner och annat som min far tog då han som sjöman var med på ett av de första fartygen som gick igenom kanalen efter att den öppnats igen.

För den politiskt och historiskt intresserade är boken bra och intressant läsning. För den som vill förstå den egyptiska revolutionen är den ett måste.

Mer: SVD, SR1, 2, SVT1, 2, AB, FP, Knuff, Kairo till världen, Fria1, 2, Internationalen1, 2,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

129 kr på Bokus

Advertisements