Låg brottslighet i göteborgsförorter

Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort en jämförande undersökning om brottsligheten i olika förorter och problemområden i Sverige. De stadsdelar som jämförts är sådan som har så kallade lokala utvecklingsavtal (LUA) och i Göteborg handlar det om 4 förorter, Bergsjön, Hjällbo, Gårdsten och Norra Biskopsgården (Friskväderstorget). Antalet anmälda brott per 100 000 invånare ligger i göteborgsstadsdelarna ungefär på genomsnittet eller under genomsnittet för antalet anmälda brott i Sverige förutom för Bergsjön som ligger över. Bergsjöns anmälda brottslighet är däremot genomsnittlig för de undersökta stadsdelarna.

Vid läsning av undersökningen ska man vara försiktig med alltför vittgående slutsatser då materialet påverkas starkt av om det finns särskilda polisiära insatser mot vissa brott och säger inte alltid så mycket om brottsligheten i stadsdelen i sig:

En stor del av de anmälda brotten i Centrum och Öster i Landskrona och Södra Innerstan i Malmö är narkotikabrott. Denna typ av brott tillhör de brottskategorier där antalet anmälda brott framför allt påverkas av polisens spanings- och ingripandeverksamhet

Antalet anmälda brott i de undersökta områdena är också mycket lägre än vad de är i centrala stadsdelar i storstäderna:

LUA-områdena tillhör inte de områden som har den högsta registrerade brottsligheten i Sverige. Det finns många områden som har högre antal brott per 100 000 invånare, exempelvis stadskärnorna i storstäderna – Norrmalm i Stockholm respektive Centrum i Göteborg och Centrum i Malmö.

De tre stadsdelarna med de högsta antalen anmälda brott karaktäriseras av att vara centrala områden med butiker, trafikpunkter, parkeringsplatser, krogar och andra anläggningar som genererar stor genomströmning av människor. Jämförelse kan göras med andra centrala områden i storstäderna, där antalet anmälda brott per invånare är högre än i de tre nämnda områdena. År 2010 anmäldes exempelvis 48 000 brott per 100 000 invånare där brottsplatsen var Norrmalm i Stockholm och 45 500 brott per 100 000 invånare där brottsplatsen var Centrum i Göteborg.’

Backa (med i huvudsak vit arbetarklassbefolkning) har inte ingått i undersökningen. Men Backa är heller inte ett område med några större problem.

Läs också:

  1. Brottslighet i arbetarområden
  2. Brottslighet och klass
  3. Brottslighet och ungdomar
  4. Brottslighet och högerextremism
  5. Brottslighet och etnicitet
  6. Brottslighet och geografi

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, GP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

6 Svar på “Låg brottslighet i göteborgsförorter”

Kommentarer är stängda.