Högerns ouppklarade historia

Boknytt
Högerns svarta bok
Antman Debels & Borg (red.)
Verbal förlag

Högerns ouppklarade historia

Från franska revolutionen kommer politikens höger och vänster. Högern vill ha hierarkisk ojämlikhet, vänstern egalitär jämlikhet. Vänstern kämpade för politisk jämlikhet (demokrati), social jämlikhet (välfärd) och ekonomisk jämlikhet (socialism) – högern kämpade emot. Sedan urartade vänsterns realsocialism i politisk och ekonomisk diktatur.

Denna stolpiga snabbhistoria visar att såväl vänstern som högern har ett antidemokratiskt arv att göra upp med. Och vänstern tvingas hela tiden helt riktigt att ta itu med sina skelett i garderoben, som i ”Kommunismens svarta bok”. Dags för högern att också skärskådas som i ”Högerns svarta bok”.

Denna bok är dock mer lättviktig och en antologi som spretar åt olika håll, och tar upp allmän högerpolitik idag – berättigad kritik i sig. Men jag hade föredragit en mer principiell och djupgående uppgörelse med högerns odemokratiska historia.

Några tar dock upp den, som att det i högerpartiet fanns motstånd mot demokratin fram till 30-talet. Att det fanns högersympatisörer med nazismen från 1933 till 1945. Att högern försvarade apartheid och andra högerdiktaturer. Och att demokratin undergrävs av politikförnekande nyliberal anti-kollektivism, övernationellt EU, odemokratisk globalmarknad och inskränkande grundlagar.

Det gör att såväl högern som vänstern har odemokratiska tendenser att göra upp med från sina respektive 1900-tal. Delar av högern och vänstern alltså.

Som en allmän debattbok mot högern fungerar boken bra – många duktiga vänsterdebattörer medverkar. Inte minst högerns slirande på klimatfrågan tas upp. Och högerns konsekventa motstånd mot välfärden. Men jag hade som sagt velat se mer av en uppgörelse med högerns odemokratiska tendenser. Inte minst i nutid.

Vi har ju inte en direktdemokrati som i småkantoner i Schweiz, där medborgarna kan samlas på torget och räcka upp handen. Vi har en storskalig representativ indirekt demokrati med val av partier vart fjärde år. Så utövas folkets vilja omvägen via politiker, myndigheter, staten, byråkrater, partier, samhället.

Men högern bedriver ett ständigt sällan ifrågasatt krypskytte mot demokratin genom att nyliberalt-individualistiskt-atomistiskt driva tanken att staten-politikerna-byråkraterna-myndigheterna inte ska bestämma, det ska individen ”själv” göra, han som ”själv” bäst vet sina problem som han kan diskutera med familjen vid köksbordet där de ”själva” kan komma fram till bästa lösning.

Detta är ju inget annat än ett underkännande av den representativa demokratin vi har i Sverige. Det är en principiell attack mot hela den indirekta demokratins tanke. Det handlar om eliten som vill frånkänna folket rätten att bestämma över sig självt genom att splittra upp det i svaga individer som lätt kan domineras av de rika och mäktiga.

Det finns ju heller ingen logik i högerns tankar. Varför tillämpar de inte samma resonemang när det gäller näringslivet? Typ: Det är inte policymakarna i företagsstyrelserna (de ekonomiska politikerna) som vet bäst vad som bör ske på arbetsplatserna, det vet arbetarna bäst ”själva” eftersom de är närmast produktionen, och ”själva” vid fikabordet kan bestämma vilken produktionsinriktning och sätt att arbeta som de ”själva” anser bäst. Sånt får man inte höra ur moderatmun precis!

Men hallå säger vän av ordning. Vänstern klagar ju också på politiker och byråkrater? Jovisst, men vänstern ifrågasätter inte den representativa demokratins princip, de ifrågasätter inte ATT politikerna styr. De ifrågasätter HUR de styr. Att de inte följer folkets vilja utan bestämmer efter egna tankar.

Som att alla opinionsundersökningar visar ett starkt stöd för välfärden och ändå fortsätter politikerna att rusta ner den. Som att folket inte vill anslutas till NATO och ändå fortsätter politikerna att smygansluta oss. Som att folket reagerar mot bonusar och fallskärmar och ändå fortsätter politikerna att bevilja sig själva och direktörer oskäliga förmåner.

Läge alltså för en ”Högerns svarta bok nummer två” som på allvar gör upp med högerns antidemokratiska historia och nutid!

Hans Norebrink

Läs mer: Dagens Bok, Kulturen, AB, Esbati, Newsdesk, Nyberg, Gilly, Flamman,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Gillade inte alls boken. Fanns så många historiska saker man kunnat ställa högern till svars för, men istället blev den en valpolitisk debatt.