Nätverk mot icke-problem

I Stockholm har ett antal människor bildat ett nätverk, One Sweden, mot i huvudsak religiöst motiverat våld. Det verkar faktiskt något onödigt. Religiöst motiverat våld är i praktiken obefintligt i Sverige och i hela Europa.

Visst förekommer enstaka fall, som attackerna mot Lars Vilks och Taimour Abdulwahabs misslyckade bombdåd, men det är faktiskt inget större samhällsproblem.  Definitivt inte i Sverige och egentligen inte i Europa heller. Det stora samhällsproblemet är istället människors besatthet av något som knappt finns. En besatthet av ett marginellt fenomen i Europa som leder till islamofobi och till framgångar för islamofobiska, högerpopulistiska och fascistiska partier osv.

Det som människor bör fokusera på är inte det religiöst motiverade våldet eller ens det lite större problemet med rasistiskt våld. Utan istället borde man främst fokusera på det som i grunden är orsaken till både rasism, religiös fanatism, rasistiskt våld och religiöst motiverat våld. Nämligen ökande klyftor, ojämlikhet, arbetslöshet, bostadsbrist och fattigdom. Det är där roten till det onda ligger.

Jag har inget mot ett nätverk mot våld. Våld i stort är förstås ett problem, men för att få ner det redan minskande våldet ännu mer så krävs det sociala och ekonomiska åtgärder, mer pengar till skolan, minskad arbetslöshet, ökat bostadsbyggande osv.

Läs också: Det minskande våldet, Ingen ökning av antalet mord,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • I Sverige lär det i alla fall vara vanligare med våld som riktar sig mot olika religioner än det som utförs med religioner som skäl.

  • Anonym

    fokusera på det som i grunden är orsaken till både rasism, religiös fanatism, rasistiskt våld och religiöst motiverat våld

    just det!

    Tänk!