Varför skjuts det så ofta i Göteborg?

Eller varför finns det fler kriminella nätverk och gangstergäng i Göteborg än i andra svenska städer? Förklaringarna till detta är förmodligen flera:

  1. Göteborg har Nordens största hamn med direktfartyg från stora delar av världen
  2. Göteborg ligger strategiskt placerat på ungefär samma avstånd från tre av de fyra största städerna i Norden.
  3. De sociala klyftorna, arbetslösheten och segregationen är större i Göteborg än i andra stora nordiska städer.
  4. Jordmånen för korruption är större i Göteborg

Punkt ett innebär att det finns gott om varor som är lukrativa för kriminella. Många lastbilslaster och containrar med varor som är stöldbegärliga och intressanta. Detta är en grundplåt i de kriminella nätverkens verksamhet. Vidare innebär det att Göteborg av naturliga skäl blir den huvudsakliga införselhamnen för större partier narkotika, cigaretter och annat smuggelgods från andra länder.

Närheten till de ekonomiskt starka och stora marknaderna i Oslo, Köpenhamn och Stockholm garanterar att de kriminella nätverken kan få avsättning för insmugglade varor på marknader där förtjänsten är hög.

Genom att ojämlikhet, segregation, klassklyftor och arbetslöshet är större problem i Göteborg än på många andra håll så blir rekryteringen till gangstergängen lättare. Det finns helt enkelt ett större underlag av missnöjda ungdomar att rekrytera från. Följaktligen är det lättare för gängen att få nya medlemmar i Göteborg än på många andra håll. Fattigdomen, segregationen och klassklyftorna innebär också det finns en jordmån för gudfader-liknande agerande från gangstergängen. Hells Angels har gjort sig kända för att ordna insamlingar till behövande barn, OG och Naserligan för att hjälpa människor med lån och myndighetskontakter. På detta sätt kan man också skaffa fler villiga hantlangare till gängen genom att människor hamnar i beroendeförhållanden till gangsters och kriminella nätverk.

Den så kallade göteborgsandan har skapat ett klimat i staden som innebär att jordmånen för olika typ av korruption är större. Undersökningar visar också att befolkningen i Göteborg har större förståelse för korrupt beteende än människor i andra delar av Sverige. En sådan miljö underlättar för kriminella gäng och nätverk att vinna upphandlingar genom låga priser på grund av svarta löner och liknande. Något som också är en viktig verksamhet för gängen. Främst förekommer detta inom bygg- och städbranscherna. På samma sätt underlättar denna inställning till korruption bland göteborgarna för beskyddarverksamhet och liknande. Ständiga rykten om att polisen samarbetar med vissa gäng på vissa sätt innebär också att människors förtroende för polisen på detta område är lågt. Beskyddarverksamhet och utpressning blir då enklare att genomföra.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, GT1, 2, DN1, 2, 3, AB, VG1, 2, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements