Första domen i muthärvan i Göteborg

Idag föll den första domen i muthärvan i Göteborg. Resultatet blev fällande dom och 6 månaders fängelse för Olov (Olle) Lundgren, tidigare VD i Egnahemsbolaget och innan dess tjänsteman i Poseidon. Mutbrottet han döms för är från hans tid inom Poseidon. Straffet blir förhållandevis kort eftersom han förlorat sin anställning som VD vid Egnahemsbolaget:

Tingsrätten konstaterar att Lundgren fått teglet i sin tjänsteutövning och att det var otillbörligt att ta emot det, eftersom tegelföretaget Wienerbergers avsikt med gåvan vara att bolaget skulle få en favoriserad position vid kommande upphandlingar.

Tingsrätten anser att brottslighetens art och den samhällskada som kan bli följden av mutor är så allvarlig att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga.

Straffets längd bestäms till minimistraffet, sex månader, ”med hänsyn till att Olov Lundgren sannolikt kommer att förlora sin anställning som verkställande direktör och att brottet blivit föremål för omfattande publicitet”.

Olov Lundgren menar själv att han är oskyldig och tänker överklaga domen.

Oavsett domen kan han fortsätta leva ett gott liv då han får en fallskärm på 2 miljoner från Egnahemsbolaget. Man frågar sig varför direktörer och chefer ska klara sig bra även när de begår brott, medan vanligt folk i allmänhet slutar med stora skulder. Det är klassorättvisa i rättssystemet och avtalssystemet som jag ser det. Får man sparken för att man begått ett allvarligt mutbrott och är korrumperade ska man inte ha någon fallskärm heller. Visserligen begick han inte sitt brott som anställd i Egnahemsbolaget, men bägge företagen är ju kommunala. Överhuvudtaget kan systemet med fallskärmar ifrågasättas. Direktörer kan väl leva på a-kassa som alla andra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements