New York grundades också samtidigt som Göteborg

Dick Harrison skriver i SVD om att Djakarta (eller Batavia som det hette på den holländska tiden) och Göteborg grundades samtidigt och av samma folk. Följaktligen fick de en liknande stadsplan med kanaler osv:

I och med maktövertagandet 1619 kunde holländarna sätta sin egen prägel på staden. De döpte om den till Batavia efter bataverna, ett germanfolk som befolkat delar av nuvarande Nederländerna under antiken. Under det sekel som följde byggde de om staden med kanaler, broar, rådhus och gator, så att den till slut påminde mycket om de städer i det europeiska hemlandet som man lämnat bakom sig. Batavia blev ett stycke Holland i Sydöstasien.

[…]

Holländarna designade stadsplanen, fick kontroll över borgmästarämbetet, översåg kanalgrävandet, bistod med byggtekniken, med mera, och utgjorde länge en bärande del av det unga Göteborgs befolkning. På 1620-talet var alltså Göteborg, i allt väsentligt, en holländsk stad.

[…]

På sätt och vis är alltså Jakarta och Göteborg systerstäder, samtidigt byggda av nederländska experter, med stora likheter i gatu- och kanalnätet. Men i båda fallen fanns äldre, helt olika, traditioner att falla tillbaka på. Och i Batavia hade holländarna makt, medan de i Göteborg var underordnade den svenska kronan.

Till en början var alltså huvuddelen av befolkningen i Göteborg inte svensk, utan kanske främst tysk och holländsk. Kanaler såväl som namn i Göteborg påminner oss fortfarande om holländarna., Burgården och Burås är uppkallade efter Johann van Buren (också Johan eller Jan de Buur). Det finns också gatunamn som är uppkallade efter holländare.

En annan stad som också grundades av holländare samtidigt som Göteborg och Batavia grundades är New York. Staden började med en holländsk bosättning på nedre Manhattan år 1613, från 1625 kallad Nieuw Amsterdam. 1626 började man bygga Fort Amsterdam. Tidiga styresmän var Willem Kieft och Peter Stuyvesant. Så Göteborg kanske kan anses ha ytterligare en systerstad, fast lite större. Och utan kanaler som aldrig funnits i New York som fick sitt nya namn när engelsmännen erövrade staden år 1664.

Ytterligare en stad byggdes av holländare under ungefär samma period. Den gamla medeltida staden Harlingen i Friesland byggdes nämligen om till en befäst stad med start på 1570-talet och blev sedan  en flottbas som stod färdig 1644. Harlingens stadsplan påminner mycket centrala om Göteborg. Med vallgrav och kanaler. Men staden skiljer sig ändå mycket. Den är liten och har en mängd ursprungliga byggnader kvar.

Så kanske kan man säga att Göteborg har tre systerstäder. Eller inte.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements