Klassorättvisorna i vården

En undersökning som Dagens Nyheter låtit genomföra visar tydligt på att det finns klassorättvisor i den svenska vården. Rika människor får bättre vård, bättre mediciner och bättre behandlingar:

Förenklat kan man konstatera att en högutbildad person med god inkomst i Stockholm, som dessutom är påläst, har störst chans att få del av den bästa tänkbara sjukvården.

När det gäller antalet läkarbesök skiljer sig Sverige från en rad andra OECD-länder, där de mest sjuka oftare går till doktorn än de relativt sett friskare höginkomsttagarna. I Sverige är det tvärtom de med hög inkomst som konsumerar mest sjukvård, vilket strider mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf att vården ska prioritera de med störst behov.

De rika är friskare än fattiga, de går trots det oftare till läkare och de har tillgång till fler vårdinrättningar. Genom privatiseringar och så kallade vårdval så har dessa skillnader förstärkts, på 1990-talet existerade de inte. För privata vårdföretag är rika patienter lönsammare då de oftare anlitar vården och gör det för lätta sjukdomar som inte tar nån tid eller några resurser att behandla.

Fortsatt privatiseringar av vårdinrättningar, fortsatt nedskärningar och en utökning av de så kallade fria vårdvalen innebär att skillnaderna kommer att fortsätta öka. Orättvisorna och ojämlikheten blir än större.

I samband med valet i Västra Götaland finns anledning att tänka på detta. Rösta inte på borgerliga partierna som vill öka klyftorna i vården, som vill ha en vård som gynnar de rika, en vård som är till för de rika. Rösta på vänsterpartiet som vill ha lika vård för alla. Nödvändigt för att så ska bli fallet är att vården sker i offentlig regi utan inslag av marknads- och vinststyrning.

Intressant?
Bloggat: K & Å,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, GP1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements