Skolk i betyget – repressiv åtgärd med negativa följder

Skolk styrs inte av huruvida det faktum att man skolkar hamnar på ett papper eller inte. I stort sett ingen kommer att gå till skolan bara för att det finns risk för att man får skolket registrerat och på papper. Åtgärden att införa en notering av skolk i betyget är därmed en helt meningslös åtgärd för att få elever att bry sig mer om skolarbetet. Det är en repressiv åtgärd mot problem som inte kan lösas genom förtryck och repression. Det fungerar i princip på samma sätt som ett tiggeriförbud skulle göra.

För viss elver, de som skolkar enstaka gånger men ändå klarar sig bra i skolan, så innebär det ju kanske att dessa låter bli att skolka. Men det är ju inte de eleverna som har problem. För problemelever kommer ett ”skolkbetyg” inte att spela någon som helst positiv roll.

Däremot får det negativa konsekvenser. Med skolket inskrivet i betyget minskar dessa ungdomars möjlighet att få jobb ytterligare. De har redan från början svårt att få jobb och med skolket i betyget blir det inte bättre.

Folkpartiets och regeringens vettlösa inställning i frågan innebär att man för en grupp ungdomar som redan hamnat i utanförskap permanentar detta. Det handlar om ungdomar som har sociala problem och kanske sysslar med kriminalitet. De är inte hjälpta av ”skolkbetyg” utan snarare stjälpta. Deras utanförskap förvärras av åtgärden. Deras chanser i samhället minskar, brottslighet och medlemskap i ett kriminellt gäng blir mer attraktivt. För det blir ju kanske den enda chans de får att kunna tjäna pengar. För jobb lär inte ”skolkbetyg” hjälpa dem att få.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements