Kommersiella intressen kan förvärra förskolesituationen i Göteborg

Göteborgs-Posten rapporterar idag om en förstudie av en ersättningsarena för Scandinavium. På den skiss de presenterar menar man att arenan ska byggas där Valhallabadet ligger. Enligt skissen skulle det innebära att parkeringen mittemot Valhallabadet och ett daghem försvinner.

Alternativt menar man i själva artikeln att också Burgården kan behöva rivas och då rivs inte Valhallabadet. Då rivs i så fall ytterligare ett daghem som ligger i ett annex till Burgården norr om skolans huvudbyggnader. Redan idag är det mycket svårt att få daghemsplats i centrala Göteborg då det finns för få förskolor. Det är svårt för stadsdelsnämnden att hitta nya platser att bygga daghem på och när man hittar en plats så överklagas det hela alltid av någon.

Att riva eller två daghem för att bygga en ny kommersiell arena för sport och annat verkar därför vara en mycket dålig idé. Bristen på förskoleplatser förvärras då allvarligt och Göteborgs kommun riskerar att drabbas av böter för detta. Istället för att bygga en ny arena på den plats om skissen föreslår vore det därför bättre att bygga en ny arena på en av de tomter som står tomma söder om Liseberg.

Det handlar om Lisebergs stora parkering och Saabs (Weigls) gamla växellådsfabrik som just nu monteras ner och flyttas till Kina. Att placera en ny arena där skulle också innebär bättre kommunikationer. Idag är det trångt och besvärligt vid Scandinavium, bilarna stoppar upp all trafik kring Korsvägen varje gång det är ishockeymatch eller nåt annat på Scandinavium. Dessa problem skulle förvärras med en ny arena i området.

Söder om Liseberg finns däremot stora parkeringsytor och möjligheter att bygga parkeringshus, det är lätt åtkomligt från tre olika motorvägsavfarter, två på E6 och en på riksväg 40. Med existerande pendeltågstation vid Liseberg och en ny vid Almedal blir det också lätt åtkomligt med kollektivtrafiken. Med spårväg och buss är det redan lättåtkomligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Tmj Express

  Håller med! Bra skrivet!

 • Spot on! Men det är väl samtidigt därför man startar en fördjupad analys, så man beslyser alla aspekter.

 • Nic

  Och varför skulle det vara troligt att den lilla länga som innehåller förskolan inte kommer ersättas (om den eventuellt rivs)? Lyckas man få igenom ett jätteprojekt med ny stor arena osv så blir knappast en liten förskolelänga något problem. Finns hur mycket yta som helst i området där en så liten byggnad får plats, och man kan dessutom med fördel istället integrera verksamheter som förskolor i andra byggnader. Betydligt troligare att det blir själva arenan som faller eller bantas till oigenkännlighet i Göteborgs oändliga utrednings- och överklagandeprocesser.

  • Det finns inte alls hur mycket yta som helst i området. Man måste riva för att få plats med byggen av denna storlek. I bägge de skisser som finns i GP rivs den ena förskolan. Valhallagatan (en av Göteborgs äldsta förskolor). Redan det är onödigt. Byggs bostäder i området kan problemet med förskola dock lösas genom ett nybygge i de nya bostadshusen.

   Det är dessutom redan i dag trångt för trafiken. Det skulle bi ännu värre med fler arenor och bostäder. Ett problem som skulle lösas med en placering söder om Liseberg. Bara därför är den lösningen mycket bättre.

   • Nic

    Att man behöver riva för att bygga en storarena är en sak, men området är lågt exploaterat med massa öppen yta, outnyttjade buskageområde etc så det finns definitivt ordentligt med plats att bygga en ny liten förskola på. Evenemangstrafiken är en annan fråga som inte har med förskolan att göra. Det blir alltid trångt vid event var du än lägger en arena. Ytters sällan, om någonsin, pågår evenemang på mer än en arena samtidigt så det spelar ingen roll om för den saken att det tillkommer en till i samma område. När det inte är evenemang på gång är det inga trafikproblem alls i området.

    • Jag vet inte hur du kan få ett område som består av två daghem, en badhus och en stor gymnasieskola till lågt exploaterat. Du verkar aldrig ha satt din fot på platsen.

     Förutom problemet med förskolorna finns också ett trafikproblem. Vilket jag också skrev om. Läser du inte inläggen du kommenterar? Och, jo det är trafikproblem varje eftermiddag och varje förmiddag i området. När Liseberg är öppet är det värre. Därför ska man också bygga om Korsvägen. Med en arena till kommer trafikproblemen att bli ännu större än idag. SÅ det bästa är att bygga en arena på annat ställe. Ur alla synpunkter. Och söder om Liseberg är ju inte så långt bort.

 • Området söder om Liseberg är avsatt för Lisebergs tillväxt och det talas redan nu om ett äventyrs/badhotell. Knapppast ett realistiskt alternativ. Dessutom – bygger man en arena där så försvinner väl P-platserna? 
  Behovet av förskoleplatser kan man säkert ta med och planeringsarbetet. Det är ett lösbart problem och behoven skall lösas – inte ställas mot varandra som om det vore antingen eller. En ny arena får inte stoppas av det för den är otroligt viktig för Göteborg som besöks och evenemangsstad. Något som skapar mängder av arbetstillfällen och därmed kommunala skatteintäkter varje år.

  • Saabs område innebär inga försvunna parkeringsplatser och det är inte heller avsatt för Liseberg. Det är parkeringsplatsen som är avsedd för Liseberg (Liseberg eller kommunen äger redan den marken). Saabs mark ägs av ett fastighetsbolag (om Platzer finns kvar så är det dom som äger det)

   GP:s två skisser innebär däremot mängder med försvunna parkeringpslatser i ett område där det redan finn brist.

   Jag ställer inte problemen mot varandra. Konstaterar bara att GP:s förslag skulle förvärra ett problem som redan är allvarligt. Centrum klarar inte av hitta tomter att bygga förskolor på. Det har varit problem i minst 20 år med detta. Därför är det dumt att riva förskolor när andra möjligheter står till buds.

   Det blir inte färre besökare bara för att arenan byggs söder om Liseberg. Så hela den argumentationen känns malplacerad och onödig.

 • Pingback: En ny arena bör ligga söder om Liseberg | Svensson()