Halalslakt och bedövning fungerar bra ihop

Både halalslakt och kosherslakt går att utföra med bedövning. Det finns inget praktiskt hinder för det. Den slaktmetod som används vid halal- och kosherslakt kallas för skäktning och har i Sverige traditionellt använts för att slakta mindre djur som får och getter. Metoden går till så att man skär halsen av djuren med ett snabbt snitt och sedan töms de på blod. Jag har själv slaktat med denna metod när jag bodde på Kreta i Grekland.

Det finns inget som hindrar att bedövning används i samband med skäktning. Metoden i sig är alltså inte problemet utan möjligtvis är problemet en mycket liten minoritetsgrupp inom islam som inte accepterar bedövning innan slakten sker. Inom judendomen är det en större andel som inte anser att köttet är kosher om djuren slaktats med bedövning. Men det är en liten religion så problemet är ändå begränsat.

Frågan är om mycket små minoriteter verkligen ska kunna ha inflytande över djurskyddslagstiftningen. Jag tycker nog inte det men det är något som kan diskuteras. Den andra frågeställningen som finns är om kommersiella bolag som slaktar utan bedövning i långt större utsträckning än som skulle behövas för att producera halal- och kosherkött ska få påverka lagstiftningen och/eller härja fritt. Problemet med slakt utan bedövning har alltså i verkligheten väldigt lite med religion att göra, nästan inget alls.

Det finns faktiskt ingen som helst anledning till att så mycket som 75% av slakten i viss EU-länder ska genomföras utan bedövning. Förmodligen gör slakteriföretagen detta endast för att öka sin vinst och det har inget med religion att göra alls. Självklart måset hårdare regler skapas som förhindrar de tsor köttkoncernerna att agera på ett vis som innebär att slaktdjuren plågas i onödan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Det finns inget skäl att tillfredsställa religiöst trams. De få religiösa muslimer eller judar som nu kräver att djuret ska plågas kan göra som med det mesta i deras religioner: tolka om dem till dagens samhälle. Detsamma gäller naturligtvis könsstympning av spädbarn. Religiösa ska inte pga. deras föreställningar behandlas annorlunda än normala människor.

  • I princip är vi överens. Sen är jag ju en väldigt tolerant person så om det inte skadar nån annan människa eller innebär djurplågeri kan vi väl låta dem göra som de vill.

   • Ja, du har naturligtvis rätt. Jag är nu som du kanske märkt inte särskilt tolerant mot sånt som jag anser vara stolligt, men visst ska religiösa få göra som de vill – så länge alla andra får göra som de vill också. Så om någon har en pervers läggning som säger att han vill skära i barns penisar, så länge han gör det medicinskt riktigt så ska han ha lika stor rätt att göra det som de religiösa. Och om någon nu blir upphetsad av att skära halsen av djur medan de är medvetna om det ska naturligtvis ha samma rätt att göra det så länge han gör det ”humant”. Men det tycker jag naturligtvis inte, Det är samma sak i mina ögon.

    Jag menar att religion ska inte vara någon ursäkt för någonting. En religion ska inte betraktas som någonting annat än en fritidssysselsättning.

    • Vi är överens om att religion är en fritidssysselsättning och att en religiösa övertygelse inte ska göra att de kan tillåtas göra saker som andra inte får.