Själ är hjärna

Boknytt
Descartes misstag
Antonio R Damasio
Natur och kultur

Själ är hjärna

Med rötter i antiken och kristendomen, och klart uttalad av filosofen Descartes, utvecklades i modernt västerländskt tänkande en felaktig och förödande dualism mellan kropp och själ. Folkliga, medeltida och icke-västerländska holistiska helhetsuppfattningar glömdes för den nya mekaniska människosynen.
Idag har dock dualismen börjat ifrågasättas. Det visar inte minst det nutida uppsvinget för folklig, alternativ, indiansk och orientalisk läkekonst och livsfilosofi – med dess helhetssyn på människan. Framstegen inom naturvetenskap, biologi, genforskning, jämförande djurforskning och medicin gör också att en mer integrerad bild av människan nu återuppstår på 2000-talet.

Frågor som alltid ställts av religiösa och filosofer kan nu börja besvaras vetenskapligt. Ett fantasiväckande och visionärt försök att sammanställa fakta och hypoteser till en rimlig förklaring av tankarnas och känslornas neurobiologi görs av den internationellt kände nordamerikanske hjärnforskaren och neurologiprofessorn Antonio Damasio i 300-sidorsboken ”Descartes misstag – känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan”,

Boken är bitvis populärvetenskaplig, bitvis svårtillgänglig. En kortare populärversion efterlyses. Mycket övertygande visar den att kropp och själ hänger ihop. Att de hör samman i ett system.

Talar då detta för ateism? Det tycker inte jag. Man kan ändå tro att vi är andliga varelser. Speciellt om man som jag tror att Gud är en troligare hypotes bakom universums yttersta uppkomst och mening än naturvetarnas Big Bang ur intet.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

114 kr hos Adlibris

Advertisements

One Reply to “Själ är hjärna”

Kommentarer inaktiverade.