Chicago – järnvägshuvudstaden och dagens godstrafikbolag

Del 7 av 11 i serien Chicago

I takt med den ökande bilismen fick många av järnvägarna till och kring Chicago problem som accelererade under 1970-talet. Konkurser och nedläggning av persontrafik följde. Fusionerna blev legio och med tiden blev det allt färre järnvägsbolag och järnvägar som trafikerade Chicago. Trots det förblev staden det US-amerikansk järnvägsnätets centralpunkt.

Idag trafikeras staden av Burlington Northern Santa Fe (BNSF) som är resultatet av fusioner mellan totalt cirka 400 olika järnvägsbolag över tiden. Ursprunget till företaget är  Chicago, Burlington & Quincy Railroad (CBQ), också kallat Burlington Route, som startade år 1848 som Aurora Branch Railroad, från 1852 Chicago & Aurora Railroad och 1836 som Galena & Chicago Union Railroad (G&CU). G& CU övertog snart trafiken på Aurora Branch. 1856 fick Chicago & Aurora Railroad namnet Chicago, Burlington, and Quincy Railroad. 1868 hade man byggt färdigt broar över Mississippi i både Burlington, Iowa och Quincy, Illinois och järnvägarna Burlington and Missouri River Railroad (B&MR) i Iowa och  Hannibal & St. Joseph Railroad (H&StJ) i Missouri togs över av CBQ. Burlington Northern hade sunda finanser men kom ändå snart att vara kontollerat av Great Northern Railway med Northern Pacific som minoritetsägare:

Burlington’s rapid expansion after the American Civil War was based upon sound financial management, dominated by John Murray Forbes of Boston and assisted by Charles Elliott Perkins. Perkins was a powerful administrator who eventually forged a system out of previously loosely-held affiliates, virtually tripling Burlington’s size during his presidency from 1881 to 1901.

Ultimately, Perkins believed the Burlington must be included into a powerful transcontinental system. Though the Burlington reached as far west as Denver, Colorado, and Billings, Montana, it had failed to reach the Pacific Coast during the cheaper building years of the 1880s and 1890s. Though approached by E. H. Harriman of the Union Pacific Railroad, Perkins felt the Burlington was a more natural fit with James J. Hill‘s Great Northern Railway. With its river line to the Twin Cities, the Burlington formed a natural connection between Hill’s home town (and headquarters) of St. Paul, Minnesota, and the all-important American railroad hub of Chicago. Moreover, Hill was willing to meet Perkins’ $200-a-share asking price for the Burlington’s stock. By 1900, Hill’s Great Northern, in conjunction with the Northern Pacific Railway, held nearly 100 percent of the Burlington’s stock.

In 1901 a rebuffed Harriman tried to gain an indirect influence over the Burlington by launching a stock raid on the Northern Pacific. Though Hill managed to fend off this attack on his nascent system, it led to the creation of the Northern Securities Company, and later, the Northern Securities Co. v. United States ruling by the U.S. Supreme Court.

Med försämrat ekonomiskt läge för järnvägaran fusionerade CBQ snrat med andra stora nordvästliga järnvägsbolag och Burlington Northern föddes:

As the financial situation of American railroading continued to decline through the 1960s, the Burlington merged with the Great Northern Railway, Northern Pacific, and the Spokane, Portland and Seattle railroads on March 2, 1970 to form the Burlington Northern, a merger once dreamed of by Great Northern founder James J. Hill.

1996 fusionerade Burlington Northern (BN) med Atchison, Topeka & Santa Fe Railroad (ATSF) till Burlington Northern Santa Fe Corp (BNSF) med BNSF Railway. Bolaget ägs av Warren Buffett och hans Berkshire Hathaway.

ATSF (Santa Fe) hade grundats 1859 och en järnväg mellan Topeka och Dodge City klar 1872. Under utbyggnaden västerut av järnvägen hamnade bolaget i en allvarlig väpnad konflikt med ett konkurrerande bolag, Denver and Rio Grande Western Railroad och senare också med Southern Pacific Railroad (SP). Men det är en annan hisoria som går att läsa om på Wikipedia. 1893 gick Santa Fe i konkurs och sattes under tvångsförvaltning:

The Santa Fe entered receivership three days later, on December 23, 1893, with J. W. Reinhart, John J. McCook and Joseph C. Wilson appointed as receivers. Union Pacific was another rival, but not much of one: Union Pacific, or UP, was also in the western expansion and also had a route just north of the Rocky Mountains.

Detta skedde kort efter att man förlängt järnvägen österut till Chicago och köpt upp en rad olika järnvägsbolag i olika delar av USA. Även efter sekelskiftet 1900 köpte bolaget upp andra järnvägsföretag men därefter avstannade uppköps- och fusionsaktiviteten intill 1980-talet då Santa Fe försökte gå ihop med Southern Pacific. Fusionen tilläts dock inte av myndigheterna i USA. 1996 fusionerade, som redan nämnts, ATSF med BN till BNSF.

Ett annat större bolag som idag trafikerar Chicago är Union Pacific (UP), resultatet av en lång rad fusioner, konkurser, omstarter och försäljningar. Bolagets östra ändstation var ursprungligen i Omaha, Nebraska. Laster som kom dit med UP övertogs av andra företag med trafik på Chicago som Chicago & North Western (CNW) och Chicago, Rock Island & Pacific (CRI&P, The Rock).

CNW var ursprungligen det ovan nämnda Galena & Chicago Union Railroad (G&CU) men bildades som eget bolag år 1859. 1865 övertogs G&CU. CNW växte genom uppköp och fusioner, ägdes på 1970-talet av personalen och övertogs 1995 av Union Pacific som därmed fick järnvägsspår ända till Chicago. Union Pacific övertog också huvuddelen av det 1980 konkursade och nedlagda The Rock liksom det 1982 köpta Missouri Pacific (Mopac) som i sin tur övertagit Chicago & Eastern Illinois Railroad (CEI) år 1961. Delar av CEI:s järnvägsnät övertogs dock av Louisville and Nashville Railroad (L&N). L&N ingår numera i CSX Transportation. Mellan 1902 och 1913 ägdes CEI av Frisco och 1933 gick bolaget i konkurs för att återskapas 1940. Ursprungligen grundades CEI 1877 genom fusion av tre äldre järnvägsbolag.

CSX skapades 1980 genom en fusion av Chessie System and Seaboard Coast Line Industries. Seabord var sin tur resultatet av en rad fusioner. Ursprunget var Seaboard Air Line Railroad, som fusionerade med Atlantic Coast Line Railroad och senare med Louisville and Nashville Railroad. Chessie System var i sin tur resultatet av en sammanslagning av bland annat Chesapeake and Ohio Railway (C&O), the Baltimore and Ohio Railroad (B&O), the Western Maryland Railway (WM). Både L&N och B&O hade linjer till Chicago. Det hade också Conrail, resultatet av en fusion mellan Erie Lackawanna Railway och Penn Central Transportation Company plus flera konkursade mindre företag, som styckades upp mellan CSX och Norfolk Southern (NS) år 1998. Penn Central var i sin tur resultatet av en fusion mellan Pennsylvania Railroad och New York Central Railroad år 1968.

CSX tog i huvudsak de linjer som tidigare drivits av New York Central medan Norfolk Southern tog de andra. NS fick på det sättet också järnvägsförbindelse med Chicago från öster som komplement till de linjer tilL Chicago man hade från söder via den gamla Wabash Railroad (WAB) som blivit en del av Norfolk & Western (N&W):

In the mid 20th century, N&W merged with long-time rival Virginian Railway in the Pocahontas coal region and grew even more in size and profitability by mergers with other rail carriers including Nickel Plate Road and Wabash in adjacent areas to form a system serving 14 states and a Canadian province between the Atlantic Ocean and the Mississippi River and Great Lakes with more than 7,000 miles (11,000 km) of trackage.

In 1982, the Norfolk & Western Railway was combined with the Southern Railway, another profitable carrier, to form the Norfolk Southern Corporation (NS), but it continued paper operations until it was merged into the Southern (by this point renamed Norfolk Southern Railway) in 1997.

Ytterligare tre större järnvägsföretag har järnvägsförbindelser med Chicago. Det betyder att alla utom ett, Kansas City Southern Railway, av USA:s stora järnvägsbolag, de så kallade klass 1-bolagen, har linjer till Chicago. Ett av de kvarvarande bolagen är det statligt kontrollerade (men inte statligt ägda) Amtrak som bedriver persontrafik och de två andra är kanadensiska företag som övertagigt US-amerikanska bolag. Ett av de två är  Canadian National Railway (CN) som genom köp av Illinois Central Railroad (IC) och ett antal mindre US-amerikanska jänvägsbolag fått ett omfattande järnvägsnät i den US-amerikanska mellanvästern. 2001 köptes exempelvis Wisconsin Central och 2009 Elgin, Joliet and Eastern Railway. IC grundades 1851 och 1856 stod järnvägen klar genom hela Illinois från Galena i norr till Cairo i söder. 1867 byggde man så vidare in i Iowa och genom uppköp och nybyggnader sträckte sig bolagets järnävgsnät snart till New Orleans i söder och Omaha i väster. 1972 fusionerade IC med ett annat bolag med liknande linjesträckningar, Gulf, Mobile and Ohio Railroad och bildade Illinois Central Gulf Railroad. På 1980-talet sålde IC av en massa av de linjer som var dubblerade och 1998 blev bolaget uppköpt av CN:

In the 1980s, the railroad spun off most of its east-west lines and many of its redundant north-south lines, including much of the former GM&O. Most of these lines were bought by other railroads, including entirely new railroads, such as the Chicago, Missouri and Western Railway, Paducah and Louisville Railway and Chicago Central and Pacific Railroad. In 1988, the railroad’s then parent company IC Industries spun off its remaining rail assets and changed its name to the Whitman Corporation (which became PepsiAmericas in 2000 and acquired outright by PepsiCo in 2010). On February 29 of that year, the newly separated ICG dropped the ”Gulf” from its name and again became known as the Illinois Central Railroad.

[…]

On February 11, 1998 the IC was purchased by the Canadian National Railway (CN) with the integration of operations beginning on July 1, 1999.

Det andra kandensiska blaget med spår till Chicago är Canadian Pacific Railway (CP). CP slog 1961 ihop sina järnvägar i USA med bildandet av Soo Line Railroad genom sammanslagning av Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railroad (kallat Soo Line, kontrollerat av CP sen 1908) med Duluth, South Shore and Atlantic Railroad (ägt av CP sen 1889) och Wisconsin Central Railroad (kontrollerat av CP sen 1908). Senare utökades det med Minneapolis, Northfield and Southern Railway (köpt 1982) and Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad (Milwaukee Road, köpte efter konkurs år 1985). 1987 såldes delar av Soo Line och ett nytt bolag bildades, Wisconsin Central Ltd. Detta bolag ägs sen 2001 av Canadian National Railway. I östra USA äger CP sen 1991 också Delaware and Hudson Railway.  Såväl det ursprungliga Soo Line som Wisconsin Central hade linjer till Chicago. 1893 köpte Baltimore & Ohio en stor del av Wisconsin Centrals egendom i Chicago, däribland Grand Central Station. 2009 köpte CP de US-amerikanska bolagen Dakota, Minnesota and Eastern Railroad (DME) and the Iowa, Chicago and Eastern Railroad (ICE). ICE bestod av spår som tidgare varit delar av Soo Line och dess föregångare Milwaukee Road.

Dessutom finns det ett antal lokala och regionala järnvägar med trafik på Chicago, exempelvis Wisconsin and Southern Railroad (WSOR), Metra som sköter pendeltågstrafiken i Chicagoområdet, Chicago, Fort Wayne and Eastern Railroad (CFE), Belt Railway of Chicago (BRC), Chicago Port Railroad (CPC), Chicago Rail Link (CRL), Chicago SouthShore and South Bend Railroad (CSS), Chicago Terminal Railroad (CTM), Indiana Harbor Belt Railroad (IHB), South Chicago and Indiana Harbor Railway (SCIH) och Illinois and Midland Railroad (IMRR).

WSOR är uprsungligen de delar av Milwaukee Road som köptes av delstaten vid bolagets konkurs 1980 plus lite annat. IMRR består bland annat av spår som en gång tillhörde Chicago, Peoria and St. Louis Railroad (CP&StL) medan CFE består av delar av den gamal LS & MS med mera.

På alla tänkbara sätt är Chicago alltså fortfarande navet för järnvägstrafiken i USA. I staden möts alla stora järnvägssystem plus ett större antal regionala järnvägar än någon annan stans.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Chicago – våldsstadenChicago – järnvägshuvudstaden utan pampiga järnvägsstationer >>
Advertisements