Börspiloter är tradition inom Scania

Direktörer som äger stor aktieposter i det företag där de är chef kalls numera för börspiloter. SVD beskriver fenomenet i en artikel där man menar att Hexagon-chefen Ola Rollén är dagens främsta exempel på en börspilot. Men utöver det tar man också upp Leif Östling i Scania som ett typexempel på en börspilot. Och just inom Scania har förfarandet varit norm på ett sätt som det inte finns någon motsvarighet till nån annan stans inom svenskt näringsliv. Möjligtvis ska det då vara den gamla Skandinaviska Banken där direktörerna, som exempelvis familjen Mannheimer, ofta fick eller skaffade sig stora aktieposter. Andra som nämns av SVD är Johan Molin på Assa Abloy, Nicklas Storåkers på Avanza, Volvo-chefen Leif Johansson och Investors vd Börje Ekholm.

Vad man inte nämner är att det i Scania är en mycket gammal tradition. Redan 1940 när Carl-Bertel Nathhorst tog över rodret i Scania Vabis som VD ingick det i avtalet med Marcus Wallenberg att  Nathhorst skulle få köpa aktier i bolaget. 1946 fick han köpa en niondel av aktierna i Scania-Vabis i samband med en ökning av aktiekapitalet. Han lånade pengar för att kunna köpa aktierna vars emissionskurs var 100 kronor för 85 kronor. 750 000 kronor av summan på 850 000 fick han låna av Wallenbergs bank Stockholms Enskilda Bank. Resten lånade av några släktingar. 1951 avgick Nathhorst som VD för Scania men behöll en stor del av sina aktier.

Överhuvudtaget har det varit vanligt inom Wallenberg-sfären att direktörer innehaft stora aktieposter i de företag som de varit chef för. Exempelvis gäller det också Curt Mileikowsky, vice VD i ASEA 1962-67, från 1968 VD i Saab AB och mellan 1969 och 1978 VD i Saab-Scania AB, Curt Nicolin, VD i STAL 1955-59, 159-61 VD i Turbin AB de Laval Ljungström och VD i ASEA under åren 1961-1976. Även Folke Westerberg som var VD och koncernchef i ASEA mellan 1976 och 1980 ägde en stor aktiepost i företaget.

Inom Wallenbergsfären tycks alltså börspiloter ha varit mycket vanligt och rent av det normala inom både ASEA och Scania. Leif Östling är alltså bara den siste i raden som följt en lång tradition. Även om företaget idag inte längre ägs av Wallenberg utan av tyska Volkswagen.

Andra källor:
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
G. Olivecrona, De nya miljonärerna, 1970

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements