Andresen – från tobak till riskkapital

Del 22 av 22 i serien Nordiska finansfamiljer

Nicolai Andresen (1781-1861) invandrade till Norge från Danmark är 1801. Han startade år 1809 bankirfirman N. A. Andresen & Co. Från 1912 hade företaget namnet Andresens Bank. Banken fusionerades år 1921 med Bergens Kreditbank och blev Foreningsbanken. Ledningen i bankirfirman övertogs vid faderns död av Nicolai A Andresen (1812-1894) och ägdes av honom och brodern Engelhart Andresen (1826-96). Från 1894 drevs firman i huvudsak av Nicolai A Andresens son Niels A. Andresen Butenschøn (1842-1935). En sonson till Niels A. Aandresen Butenschøn var förläggaren

1778 grundades I. & L. Jacobsen’s Tobaks-Fabrique i Christiania som Oslo då hette. 1843 köptes fabriken av Johann Ludwig Tiedemann som också döpte om fabriken. JL Tiedemanns Tobaksfabrikk var född, men bara 16 år senare, 1849 köptes fabriken av den förste Johan H Andresen (1815-1874), son till ovan nämnde Nicolai Andresen. Utöver tobaksfabriken bedrev Johan H Andresen också handleverksamhet, rederi och finansverksamhet. Vid hans död övertogs fabriken av hans sonen Nicolai Andresen (1853–1923).

1881 startade tobaksföretaget sitt första dotterbolag i annat land än Norge, i Charlottenberg i Sverige. Den lades dock ner redan 1912 efter att tobaksmonopolet infördes i Sverige. 10 år senare köptes A/S Johannes N. With’s Tobaksfabrikker och ytterligare ett år senare tobaksföretaget W. Hartog & Co. A/S. Sistnämnda år blev Johan H. Andresen (II) (1888–1953), son till Nicolai Andresen, majoritetsägare i företaget efter att ha varit delägare sen 1915 och disponent sen 1911.

Familjen var central i bildandet av Gyldendals Forlag och var länge delägare. Johan H. Andresen (II) satt som medlem i förlagets styrelse fram till andra världskriget. Han satt också i styrelsen för många ndra företag, däribland familjen Throne Holsts chokladföretag A/S Freia. Han var också en aktiv politiker i Høyre.

Andresens bank återetablerades 1928 med Johan H Andresen (II) som central initiativtagare och under 1930-talet utökade Tiedemanns Tobak sin verksamhet genom uppköp och samarbeten. Under andra världskriget tvingas Johan H Andresen (II) i exil och han deltar 1944 i grundandet av tidningen Verdens Gang.

Vid faderns död övertogs Tiedemanns Tobak av Johan H Andresen Sr (III) (1930-2011). Under hans ledning påböjades en diversifiering och internationalisering av verksamheten. Dett skedde bland annat genom uppköp, men också genom etablering av kontor i andra länder. Företag som Norse Crown, T. M. Nielsen & Søn Tobaksfabrik och Norges Kooperative Landsforbunds Tobakksfabrik övertogs under 1950-talet. 1957 startades förpackningsföretaget Elopak A/S som ett dotterbolag till Tiedemanns. 1964 grundade man snckaföretaget Beatrice Scandinavia tillsamman med US-amerikanska företaget Beatrice Foods. Beatrice Scandinavia såldes 1985 till Nestlé- Findus. Året därefter grundades exporthandelshuset Det Oversøiske Compagnie tillsammans med Wilh. Wilhelmsen, med verksamhet i östasien.

Johan H Andresen Sr var gift med Marianne Bielke (1934-?), syster till den svenske storgodsägaren Niels Bielke, Gunilla Bielke, gift Fugger von Babenhausen och Catharina Bielke, gift von Orsini und Rosenberg.

Andresen Bank fusionerade 1966 med Folkebanken-Realbanken. 1980 köptes Andresen Bank upp av Christiania Bank og Kreditkasse som numera är en del av Nordea.

Udner 1970-talet fotsatte Tiedemanns diversifiering och expansion, bland annat genom delägande i kemisk industri, NorseChem, i Malaysia. Denna andel såldes 1976. 1972 övertogs H. Petterøe Tobaksfabrikk och året innan dess övertogs Rose Tobakk A/S (tidigare O. P. Moe & Søn) i Kristiansand. 1978 köpte Tiedemann skidvallaföretaget Swix, 1982 Aker Products Engineering som döps om till TiTech. TiTech såldes av och vaveckaldes allteftersom med slut år 1991. 1994 köps Agronova. Fyra år senare övertogs ledningen i Tiedemanns av Johan H Andresen Jr (IV) (1961-) och tobakfabriken såldes. Johan H Andresen jr blev samtidigt ensamägare i företaget som 2001 ändrar namn till Ferd.

Ferd omvandals till ett finansföretag med verksamhet på flera områden, Private Equity, Venture Capital, Fastigheter och annat. Förutom Ferd kontrollerar familjen Andresen också private equity-företaget Herkules Capital och Ferd är både stor delägare såväl som största investerar i Herkules olika fonder.

Ferd kontrollerar/äger företag med kanske 10 000 anställda totalt, störst av dem är Aibel (kontrollerat ihop med Herkules) med 3 300 anställda, Elopak med 2 700 anställda och TeleComputing med 700 anställda. Ferd äger dessutom Swix och Interwell samt är delägare i en långa rad mindre företag. För övrigt märks också Energy Ventures med satsningar i främst oljesektorn.

Oräknat Aibel så kontrollerar Herkules Capital företag med omkring 10 000 anställda, de största är Noratel med 2 500 anställda, Beerenberg med 2000,  EFG med 700 och ODLO Sports Group med cirka 600 anställda. Totalt finns därmed omkring 20 000 anställda i företag som familjen Andresen kontrollerar.

Johan H Andresen Jr räknas idag som en av Norges rikaste personer och sitter i en rad storföretags styrelser däribland svenska SEB. Orkla och Storebrand.

Läs mer: Hegnar1, 2, 3, E24_1, 2DIT1, 2, Newsdesk1, 2, 3, Kjendis,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Kann Rasmussen – fönsterfamiljen
Advertisements